Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Het straatcontactpersonen netwerk
 • Spic & Span
 • Werkgroep Communicatie
 • Herbestemming Gerarduskerk
 • Werkgroep Fijne Buur(t)

Straatcontactpersonen netwerk

Elke straat heeft een straatcontactpersoon, ‘straco’ genaamd. Hij/ zij bezorgt o.a. een paar keer per jaar onze gele Huis-aan-huis-Nieuwsbrief in zijn/haar straat. Ooit was dit netwerk bedoeld als een Buurtpreventienetwerk en was de straco ook een soort spreekbuis van zijn straat. Dat blijkt in de praktijk niet zo te werken en ook niet echt nodig in onze buurt. Wel trachten we met deze groep 1x p/j of 2 jaar met het bestuur bij elkaar te komen voor een open gesprek over wat er zoal leeft in de buurt en de straten.

Spic & Span

Spic & Span is een werkgroep van 4 personen die zich inzet voor een schone leefomgeving. Ontstaan vanuit een eerdere werkgroep Wegpoep, die was gericht op het verminderen van hondenpoep, houdt Spic & Span zich nu vooral bezig met het organiseren en uitvoeren van ludieke acties voor een schone buurt in het algemeen.

Jaarlijks terugkerende acties

Prikactie in het voorjaar

Met een stand voor de Albert Heijn roepen we buurtgenoten op mee te helpen met het schoonmaken van de straten, pleinen en plantsoenen. Men kan hiervoor bij de stand een grijper en vuilniszak lenen. Bij het inleveren van de spullen krijgt ieder kind een verrassing. Deze actie is in nauwe samenwerking met de Albert Heijn.

Priknick in september

Dit is een prikactie gecombineerd met een picknick in het Gerarduspark. Eerst prikken, dan bikken, is het motto! Na het schoonmaken van de buurt kan iedereen bij de tent een lunchpakketje krijgen, dat gratis beschikbaar is gesteld door de Albert Heijn

Vuurwerkactie

Ieder jaar brengen we een ludieke nieuwjaarskaart rond met een aan het onderwerp aangepast Spic & Span logo en een duidelijke boodschap: ruim de vuurwerkresten op nadat iedereen ervan heeft kunnen genieten.

Koningsdag

Spic & Span deelt aan alle deelnemers van de vrijmarkt in het Gerarduspark een briefje uit, ook meteen leuk aangepast logo, met de boodschap om alle spullen na afloop van de vrijmarkt weer mee te nemen en ons park schoon achter te laten.

Sneeuwschuivers

iedere straat heeft minimaal één BUURTsneeuwschuiver, herkenbaar door een sticker van Spic & Span. Het is de bedoeling dat deze schuiver bij sneeuwval voor de deur gezet wordt zodat de hele straat hem kan gebruiken. Vlak voor de eerste sneeuwval bezorgt Spic & Span bij iedereen een nieuwsbrief in de bus waarin opgeroepen wordt de stoepen sneeuwvrij te houden.

Incidentele acties die we hebben gedaan

 • Alle ondernemers in de buurt hebben een sticker van Spic & Span zichtbaar op hun raam of deur geplakt zodat duidelijk is dat we samen staan voor een schone buurt
 • Spic & Span heeft de hondenuitlaatstrook in het Gerarduspark voor elkaar gekregen.
 • In samenwerking met de twee basisscholen zijn er in het verleden acties geweest waar schoolkinderen actief bij betrokken werden.
 • Bang voor de Bak: stickers op vuilnisbakken die een code hebben die gescand kan worden met een smartphone waarna een ludiek filmpje is te zien.
 • Lente-feestje in het park. Om als bewoners meer zichtbaar te zijn in het park waardoor hangjongeren op zoek gaan naar een andere hangplek en ook het door hen veroorzaakte zwerfvuil dus vermindert.

Communicatie

Dit is een groepje mensen die zich bekommert om de communicatie met de buurt en dan vooral via de sociale media. De gele Nieuwsbrief wordt voornamelijk door het bestuur uitgebracht.

Facebook Gerarduspleinplus

Word onze vriend en lees steeds het laatste nieuws, gebeurtenissen etc. uit de buurt op je tijdlijn.

Herbestemming Gerarduskerk

Op 10 februari 2013 werd de laatste dienst in de Gerarduskerk gehouden. Hiermee werd de toekomst van ons kerkgebouw zeer onzeker. Voor de buurt waren er twee opties: als we niks doen wordt het wellicht lange leegstand, of we zetten er samen de schouders onder om een herbestemming voor ons middelpunt van de buurt

Bij de Herbestemming Gerarduskerk slaan enthousiaste buurtgenoten de handen ineen om zelf te zorgen voor een stralende toekomst voor het middelpunt van de buurt. Al tijdens de eerste bijeenkomst (18 februari 2013), bleek dat er voldoende kennis en capaciteit aanwezig is om een gedegen en slim plan van aanpak te kunnen maken voor een nieuwe functie voor de kerk; bouw, vastgoed, architectuur, recht, financiën, organisatie, communicatie, onderhoud, planning, cultuur en theater, zorg etc. Genoeg enthousiasme dus, om op eigen kracht dit ambitieuze plan op te pakken. Bijzonder dat zoveel mensen zich zo sterk betrokken voelen bij de Gerarduskerk.

De Stichting Herbestemming Gerarduskerk stelt zich tot doel om de toekomst van het gebouw zelf te waarborgen. In nauwe samenwerking met de St. Joris parochie, willen we een passende herbestemming vinden, die aansluit op de behoefte van de bewoners in de omliggende wijken. Een plek waar samenkomen vanzelfsprekend is, een plek die inspireert tot het leggen en onderhouden van sociale contacten. Waar commercie, cultuur, zorg, en sociaal maatschappelijke functies elkaar versterken in een unieke omgeving.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het kerkgebouw? Kijk dan eens op www.gerarduskerk.nl of meld je aan voor de nieuwsbrief.

De werkgroep Fijne Buur(t)

Contact: fijnebuurt@gerarduspleinplus.nl

Het doel van de werkgroep is het stoppen van woningsplitsing en illegale kamerverhuur in onze wijk.

De laatste jaren zijn er in de Gerardusbuurt een behoorlijk aantal huizen opgesplitst in ‘studio’s, appartementen of studentenkamers. In sommige delen van onze wijk leidde dit tot hinder en overlast. Denk aan een tekort aan parkeerruimte, fietsen en kliko’s die de doorgang op trottoirs hinderen, geluidsoverlast en soms zelfs intimidatie van buurtgenoten. Dit heeft een omvang gekregen waarvan wij denken dat dit een bedreiging vormt voor de leefbaarheid in onze wijk. Om die reden gaan we over tot actie.

Wie vormt de werkgroep?

De werkgroep bestaat uit 5 buurtgenoten die persoonlijk overlast ervaren of ervaren hebben, als gevolg van (illegale) splitsing of kamerverhuur. Verder is er een bestuurslid van stichting Plus betrokken om de link met het bestuur en de gemeente te houden.

Waarom een werkgroep?

Uit eigen ervaring weten deze buurtgenoten hoe frustrerend en ingewikkeld het kan zijn om niet te weten hoe je deze situatie aan kunt pakken of beïnvloeden en laat staan te veranderen. Samen kan er meer. Dus hebben we besloten ieders ervaring te bundelen en de gezamenlijke wensen om een fijne buurt te behouden, te organiseren.

Wat doen we?

We hebben in 2015 vanaf juni ongeveer maandelijks overleg met elkaar en met onze wijk coördinator (Agnes Heck).

 • We stemmen af wat er aan signalen uit de wijk zijn en controleren of er een vergunningsaanvraag is ingediend voor huizen waar signalen van splitsing zijn.
 • We onderhouden contact met de afdeling bij de gemeente (vergunningen, toezicht en handhaving) in het geval er illegale activiteiten zijn
 • We ondersteunen bewoners die overlast ervaren en kijken waar we de gevolgen hiervan kunnen verminderen.
 • We zorgen voor indienen van bezwaar bij de gemeente als er naar onze mening iets illegaals of onwenselijks aan de hand is op dit terrein.
 • We zijn bereikbaar en beschikbaar voor advies aan buurtgenoten die in hun directe woonomgeving overlast ervaren als gevolg van kamerverhuur of woningsplitsing. Samen staan we sterker.
 • We zoeken naar alle geoorloofde middelen om de ontwikkeling van de laatste jaren om te keren. We hebben contact met een makelaar gezocht met het doel ons bij te staan om onze doelen te bereiken.

Woningsplitsing en kamerverhuur: Waar hebben we het over?

Splitsing van een woning gebeurt door het opdelen van een huis in afzonderlijke en zelfstandige woon eenheden, met een eigen voordeur, een eigen keuken en eigen sanitaire voorzieningen.

Kamerverhuur gebeurt door een woning voor meerdere huurders beschikbaar te maken waarbij voor iedere ruimte een afzonderlijk huurcontract gemaakt wordt.

Thema’s en vragen:

 • Wanneer is het legaal en wanneer illegaal (verwijzing vergunningensite)?
 • Wat is het actuele gemeentelijke beleid t.a.v. legale en illegale splitsing?
 • Wat kun je onder overlast verstaan?
 • Wanneer is er sprake van hinder, last, overlast en escalatie?
 • Wat is de standaardprocedure voor overlastmeldingen?
 • Wat kun je als buurtbewoner zelf doen?
 • Wat doet de wijkcoördinator? Wat doet de gemeente (VTH) en de politie?
 • Wat kan de expertgroep betekenen? Hoe werken we als expertgroep samen met de buurtbewoners en formele instanties?