Zaterdag 1 september staat Alliantie+ met de Woon Wijzer Wagen in de wijk.

Alliantie+ staat op zaterdag 1 septembermet de WoonWijzerWagen in de wijk..

Dit alles in het kader van een klimaatneutraal en groen Gerardusplein. Hoe mooi is dat!
Individuele huiseigenaren willen meestal graag een steentje bijdragen aan het verduurzamen van hun huis. Maar waar moet je beginnen? Eerst het dak of de vloer isoleren? Of toch eerst maar HR++ glas plaatsen in de ramen met het grootste glasoppervlak? Wacht, ‘de zonnepanelen en de zonnecollectoren zijn nù in de aanbieding, laten we dat eerst doen……’

Daarnaast zijn er meerdere redenen om je huis energiezuiniger of comfortabeler te willen maken. Het verminderen van de energiekosten, meer wooncomfort, het idee van langer thuis wonen eneen bijdrage aan de vermindering van de milieubelasting (CO2 uitstoot) door besparing op energie- en waterverbruik. Of aansluiten bij een groeiende groep milieubewuste mensen omdat dit bij je leefstijl past. Al deze keuzes en mogelijkheden spelen in je hoofd maar het maken van de juiste keuze lijkt minder gemakkelijk dan we vooraf dachten. Eigenlijk zou je eerst wel eens willen weten waar je woning staat op deze duurzaamheidsladder en hoe ver de afstand naar de eindstreep nu eigenlijk is.

Alliantie+ en de WoonWijzerWinkel willen de bewoners graag hierbij helpen. Door te vertellen welke 18 unieke producten Alliantie+ hiervoor heeft ontwikkeld en welke maatregelen je daarvoor kunt nemen. Om samen en met elkaar een eerste stap te zetten is er voor 1 september een programma opgezet met een unieke quiz (ontwikkeld door het Emmauscollege in Rotterdam) die gehouden wordt onder de aanwezigen. Op die manier kun je zien of je een echt energie zuinig persoon bent!
Daarnaast is er de mogelijkheid om een afspraak te maken om dit najaar een warmtefoto te laten maken van je woning. Hierop kun je dan zien welke maatregelen aan de gevel van de woning nodig zijn om de warmte niet uit je woning te laten ontsnappen.

De oplossingen voor een duurzame woning zijn ook dichter bij huis te vinden! Ook het bedrijf Durocan -een initiatief van een van de bewoners in Gerardusplein- zal aanwezig zijn met zijn bedrijf. Zij hebben een unieke warmtepomp ontwikkeld voor met een hoge temperatuur afgifte waardoor die zo de plek van de bestaande traditionele Cv-ketel kan overnemen!

Sportcity Gerarduskerk Eindhoven opent 3 december.

Na een jaar van problemen en vertraging is het 3 december dan echt zo ver: SportCity opent officieel haar nieuwe vestiging in de Eindhovense Gerarduskerk.

Dat heeft de fitnessketen donderdag bekend gemaakt. Het is voor SportCity de 20e vestiging en tegelijkertijd de eerste vestiging in Eindhoven. De Gerarduskerk wordt al langer niet meer gebruikt als kerk, Sportcity huurt het gebouw van het parochiebestuur Sint-Joris.

De nieuwste SportCity-vestiging wordt voorzien van fitnessapparatuur van Technogym, waarbij elke sporter automatisch een training op maat krijgt. Het touchscreen en de internetverbinding op elk apparaat zorgen ervoor dat het mogelijk is om tijdens het sporten televisie te kijken, te internetten en social media te gebruiken. Verder is het mogelijk om te trainen in virtuele ‘outdoor’ omgevingen; zoals joggen door Central Park in New York of fietsen langs de Franse kust. In de vestiging van Sportcity zullen ook groepslessen in yoga, indoor bootcamp en supercycle worden verzorgd.

SportCity streeft zoveel mogelijk naar clubs in een bijzondere omgeving. In Leiden heeft ze al een vestiging in een monumentale kerk in de binnenstad, nu volgt er dus eentje in een kerk in Eindhoven.

Bron: ED.nl Vanda van der Kooi

Er komt géén Huis van de Buurt in de Sint Jozefschool aan de Geraniumstraat.

“Nu wordt het een thuis voor 10 tot 12 personen. Dat is natuurlijk prachtig, maar met een beetje politieke durf zou het ook een huis voor 5000 buurtbewoners kunnen zijn geworden.” Met deze woorden sloten de initiatiefnemers hun slotbetoog af tijdens de raadsvergadering.

Drie bewonersorganisaties uit Stratum zien hun droom in duigen vallen: er komt geen wijkhuis in de Sint Jozefschool aan de Geraniumstraat. De gemeente Eindhoven gaat de verkoop van de Sint Jozefschool niet uitstellen. In de raadscommissie van donderdagavond bleek dat de meerderheid van de raad de verkoop doorzet.

De vier coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en PvdA en ook de fracties van Denk en Leefbaar Eindhoven stellen dat de opbrengst – er ligt een bod van 830.000 euro – al is ingeboekt voor onderwijshuisvesting. Bovendien zou de verbouwing en inrichting ook nog eens een slordige 1,5 miljoen vergen.

,,Wij zijn teleurgesteld. Dit is eigenlijk de enige plek in de wijk die geschikt is en die ook beschikbaar was. Het gaat de gemeente alleen maar om de centen. Dat vinden we jammer, maar tegelijkertijd snappen we dat ook wel”, zegt Cees Horsten namens de bewoners. De bewonersorganisaties van Kerstroosplein, Gerardusbuurt en Bloemenbuurt-zuid hadden afgelopen maanden honderden handtekeningen verzameld om hun plan via een burgerinitiatief op de politieke agenda te krijgen.

Gerarduskerk
Eerder vingen bewoners ook al bot, toen ze een plan hadden ontwikkeld voor een ontmoetingsplek in de leegstaande Gerarduskerk. Toen was het het parochiebestuur Sint Joris dat hun plan afwees en koos voor een hogere opbrengst door verhuur aan een commerciële partij. Nu is het dus de gemeenteraad die kiest voor verkoop aan een commerciële partij, vanwege de opbrengst. Op 30 augustus zal duidelijk worden welke partij het hoogste bod heeft gedaan op de Sint Jozefschool, en zal mogelijk ook blijken welke nieuwe bestemming het gebouw krijgt.

Meerderheid tegen uitstel verkoop
Ondanks het feit dat alle raadsfracties donderdagavond warme woorden spraken over de energie van de initiatiefnemers en het belang van burgerparticipatie, is er geen meerderheid die instemt met het burgerinitiatief: uitstel van de verkoop en bestudering van het door de drie betrokken buurten opgestelde haalbaarheidsplan. Dit betekent dat de gemeenteraad dinsdag 28 augustus tegen het burgerinitiatiefvoorstel zal stemmen. Horsten en de andere bewoners balen, maar hebben nog wel goede hoop dat er een alternatief komt voor de Sint Jozefschool.

Alternatief
CDA-raadslid Remco van Dooren opperde donderdagavond de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering van komende dinsdag een motie in te dienen waarin het college gevraagd wordt samen met de bewoners een concreet en haalbaar alternatief te ontwikkelen. Horsten: ,,We hopen dat een meerderheid die motie wél zal steunen, en dat er straks een harde belofte ligt om ons te helpen.”

Een aantal kleine fracties was donderdagavond wél voor uitstel van de verkoop. Dat leverde SP, ChristenUnie, 50plus en OAE de hoon op van PvdA-raadslid Hafid Bouteibi. Zij zouden de bewoners opnieuw een worst voorhouden, om die een paar maanden later alsnog weg te trekken. Opnieuw, want alle sprekers erkenden dat de gemeente de buurten Kerstroosplein, Gerardusbuurt en Bloemenbuurt-zuid al jaren aan het lijntje houdt.

Bron: ED.nl Geert van Elten

Via onderstaande link is de toelichting op het buurtinitiatief welke is uitgesproken tijdens de raadsvergadring terug te lezen.

De Buurten hebben hun nek uitgestoken

Waarom wij onze nek uitsteken

De St. Jozefschool in de Geraniumstraat is volgens ons dé ideale locatie voor het nieuwe buurthuis. Een plek voor (buurt)activiteiten, ontmoeting, samenwerking, ontspanning en verbinding onder het motto
Samen Kan Er Meer!

NU is het moment om in actie te komen. Plein 1 is in 2017 gesloten, de Zuidwester is niet geschikt en ’t huurcontract van de Klimop loopt in 2020 af.
Het is onzeker of er daarna in onze buurten nog een geschikt gebouw is.

Daarom vragen we aan de gemeenteraad NU ook
hun nek uit te steken en zich sterk te maken voor de buurt.

 23 Augustus 19.00 uur vergadert de gemeenteraad over ons buurthuis.
 28 Augustus 19.00 uur neemt de gemeenteraad een besluit.

Komt u de 23e en 28e ook naar het Stadhuis om ons te steunen en te laten zien dat u, als bewoner van onze buurten, ook uw nek uitsteekt?

Bloemenbuurt-Zuid, Gerardusplein, Kerstroosplein

VPRO gids

Goedemiddag,
Heeft u een abonnement op de VPRO gids en beland deze bij het oud papier ?
U maakt er mij blij mee,
groeten,
Gerja

Kom dinsdag 3 juli 18:00 uur naar het stadhuis en steun ons initiatief.

Dan bieden we het burgerinitiatief officieel aan aan de gemeenteraad.
Hoe meer buurtgenoten op de publieke tribune zitten, des te meer indruk maken we.
Kom dus ook en steun ons. We doen het voor jullie, niet voor ons.
Dinsdag 3 juli om 18:00 uur

Verzoek aan het college om:

– De verkoop van de St. Jozefschool (Geraniumstraat) uitstellen en
– Opdracht te geven aan de drie buurten: Bloemenbuurt-Zuid, Kerstroosplein en de Gerardusbuurt voor het maken van een businessplan om van de St. Jozefschool een vitale buurt-voorziening te maken voor ontmoeting en verbinding.

Voor het maken van dit plan worden geen kosten in rekening gebracht. Wel verzoeken we de raad om met de buurten serieus in gesprek te gaan wanneer het plan gereed is.

Toelichting op het voorstel/onderwerp

In uw coalitieprogramma staat dat u samen wil werken aan de wijk en dat u zoekt naar nieuwe vormen van participatie. U wilt ‘aan de voorkant’ bewoners en andere stakeholders betrekken bij initiatieven in hun omgeving.

Bloemenbuurt-Zuid, Kerstroosplein en Gerardusbuurt zijn samen ernstig op zoek naar een nieuwe locatie voor buurtontmoeting. Ze bieden u aan om de mogelijkheid van een buurthuis in de St Jozefschool te onderzoeken en een ‘bidboek’ te overhandigen.

In het huidige buurthuis ‘De Zuidwester’ kunnen de hedendaagse plannen voor ontmoeting en verbinding niet gerealiseerd worden. Onder andere omdat De Zuidwester dagelijks haar deuren openstelt voor cliënten van de GGzE. Daarnaast is er weinig ruimte/gelegenheid voor de gewenste buurtontmoeting. Onlangs is een rapport gemaakt waarin Lumens aangeeft dat dit buurthuis niet voldoet: te klein, te gehorig en niet meer geschikt om de talrijke initiatieven uit de buurten te faciliteren.

Afgelopen jaren hebben de buurten zich stevig ingezet voor het realiseren van een buurthuis in de Gerarduskerk. Na het presenteren van een interessante en positieve businesscase om een maatschappelijke en commerciële voorziening te realiseren heeft het parochiebestuur toch besloten om de verhuur te gunnen aan een commerciële sportschool.

De St. Jozefschool is de allerlaatste locatie in de buurt die geschikt is voor een bruisend buurthuis. Daarnaast ligt er nog steeds een verplichting bij woningstichting ‘thuis’ om een maatschappelijke voorziening te realiseren. De gemeente heeft een tekort op de begroting en wil de opbrengst uit de verkoop van de St. Jozefschool gebruiken voor de huisvesting van scholen. Ons voorstel is om de Zuidwester te verkopen, die opbrengsten in te zetten voor de huisvesting van scholen en de verkoop van St. Jozefschool op te schorten.

De drie buurten zijn buitengewoon in staat om met een plan te komen waarin we aantonen wat we als buurt kunnen bijdragen om een nieuwe vitale buurtontmoeting met elkaar te realiseren. Daar hebben we wel een paar maanden voor nodig en daarom dit voorstel aan het college om de buurt die tijd te gunnen en de verkoop van de St. Jozefschool uit te stellen.

Cees Horsten, voorzitter Bloemenbuurt-Zuid
Frank Ebben, voorzitter Kerstroosplein
Jacqueline Meijers, voorzitter Gerardusbuurt)

St. Jozefschool inzetten als nieuw buurthuis.

De St. Jozefschool (Geraniumstraat) staat te koop. Als de Zuidwester volgend jaar wordt gesloten verdwijnt de bestaande buurtfunctie. Jammer, verdrietig, onnodig en te voorkomen.

Prima dat de Zuidwester wordt verkocht, het gebouw voldoet niet voor een brede buurtfunctie. Maar daar moet wel iets voor terugkomen. De St. Jozefschool is de laatste locatie in de buurt voor een nieuw buurthuis.

Op vrijdag 15 juni om 20.30 uur is er een openbare vergadering in de Zuidwester met de gemeente. Waarom vrijdag aanstaande? Op 19 juni sluit de inschrijving voor de verkoop en de kans is groot dat het gebouw daarna snel is verkocht. We willen dat geluid voor een nieuw buurthuis duidelijk laten horen.

Op vrijdag 15 juni horen we of de gemeente met het verzoek van de buurt akkoord gaat:
• Haal de St. Jozefschool uit de verkoop;
• Laat de buurt de komende maanden het plan maken voor een buurthuis in de St. Jozefschool.

Steun ons en kom vrijdag 15 juni om 20.30 uur naar de Zuidwester. Hoe meer mensen, hoe krachtiger ons verzoek voor een buurthuis.

Tot vrijdag !

Buurtverenigingen Bloemenbuurt Zuid, Kerstroosplein en Gerarduspleinplus.

Een klimaatneutraal en groen Gerardusplein.

De Agenda voor de bijeenkomst `Een klimaatneutraal en groen Gerardusplein` Woensdag 13 juni van 20:00 tot 22:00 uur, Basisschool De Talisman, Seringenstraat 9 .

Agenda:
• 19.45 uur Ontvangst
• 20.00 uur Opening bijeenkomst door bestuur Gerarduspleinplus
• 20.05 uur Wijkchallenge gemeente Eindhoven en rol van Alliantie+ (Fred van Lemmen, Alliantie+)
• 20.15 uur Masterclass Verduurzamen woningen Gerardusplein (Haico van Nunen, BouwhulpGroep)
• 21.00 uur Vragen en vervolgafspraken
• 21.15 uur Bezoek informatieplein (Alliantie+, Durocan, subsidies en financiering, etc.)

Een klimaatneutraal en groen Gerardusplein. Hoe mooi is dat!

Buurtchallenge: Een klimaatneutraal en groen Gerardusplein. Hoe mooi is dat!

Stichting Plus is benaderd door Alliantie+ om een uitdaging in deze richting aan te gaan.
Alliantie+ heeft ons in een kennismaking overtuigd van het volgende.

Individuele huiseigenaren willen meestal graag een steentje bijdragen aan het verduurzamen van hun huis. Maar waar moet je beginnen? Eerst het dak of de vloer isoleren? Of toch eerst maar HR++ glas plaatsen in de ramen met het grootste glasoppervlak? Wacht, de zonnepanelen en de zonnecollectoren zijn nù in de aanbieding laten we dat eerst doen…
Deze afwegingen komen u misschien bekend voor.

Daarnaast zijn er meerdere redenen om uw huis energiezuiniger te willen maken:
• het verminderen van de energiekosten
• meer wooncomfort
• het verbeteren van het energielabel
• een bijdrage aan de vermindering van de milieubelasting (CO2 uitstoot) door besparing op energie- en waterverbuik
• u wil graag aansluiten bij een groeiende groep milieubewuste mensen omdat dit bij uw leefstijl past

Een viertal Eindhovense buurten kunnen op initiatief van de gemeente Eindhoven aan de slag met de hulp van professionele organisaties die zich bezig houden met verduurzaming van particuliere woningen.
Alliantie+ is door de gemeente Eindhoven gevraagd om dit samen met de bewoners van Gerardusplein en Bloemenbuurt Zuid op te gaan pakken. Het doel is om woningen te verduurzamen en toekomstgericht te gaan renoveren. Alliantie+ (www.alliantieplus.com) heeft hiervoor een uniek concept ontwikkeld met component-renovatie. De kern hiervan is dat ieder huis en iedere bewoner een persoonlijke behoefte, visie, financiele mogelijkheden en wensen heeft. Alliantie+ zorgt voor een slimme planning van de opbouw van duurzaamheidsrenovatie.

Alliantie+ werkt samen met ThePowerGeneration (www.thepowergeneration.nl) en de BouwhulpGroep (www.bouwhulpgroep.nl) uit Eindhoven voor kennis over de huidige woningen en het beantwoorden van alle te stellen vragen. Afhankelijk van de vragen van u als buurtbewoner worden er lokale partners en leveranciers ingeschakeld voor specifieke vragen en mogelijke oplossingen en garanties.

Een van de eerste stappen die we nu willen zetten is het organiseren van een Masterclass over het verduurzamen van uw woning die op 13 juni 2018 om 20.00 uur zal worden gehouden in Basisschool De Talisman aan de Seringstraat 9. Deze Masterclass wordt gegeven door Haico van Nunen, lector Duurzame Renovatie aan de Hogeschool Rotterdam, gepromoveerd aan de TU/e op Duurzaamheid in de gebouwde omgeving en werkzaam voor BouwhulpGroep.

Voor meer informatie: Fred van Lemmen (Alliantie+), mobiel 06-24096655.

Genneper watermolen maalt niet langer voor de prins.

‘Het zal zeker na een halve eeuw de eerste keer zijn dat de Genneper watermolen weer heeft gemalen”, zo meldde Edwin van Bussel vorige week aan bestuursleden van de Stichting De Eindhovense Molens en aan ambtenaren van de gemeente Eindhoven. ,,De nieuwe molenaar Hans Kalkhoven en zijn vrouw Annemieke hebben kunnen vaststellen dat de watermolen prima maalt.”

Klopt dat wel, dat er zo lang geen meel is gemalen? De vorige molenaar Bernard van Stekelenburg zei eerder dat hij dit weleens deed, maar sporadisch. Als hij het maalwerk liet draaien, deed hij dat meestal ‘voor de prins’, waarbij de molenstenen niet op elkaar komen. Zelf malen en verkopen was commercieel niet haalbaar, en het maalwerk zou eronder lijden. De nieuwe molenaar Hans Kalkhoven haalt zijn schouders op. ,,Wij merken dat het prima gaat. En we zagen dat er, sinds deze molenstenen hier zijn geplaatst, niet eerder graan tussen is geweest.”

Kalkhoven (63) assisteerde tot nu toe de molenaar van de Collse Watermolen, Van Bussel. En nu heeft de gemeente hem gevraagd voor de Genneper Watermolen. Bezoekers zijn elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag weer welkom in het rijksmonument. ,,Een prachtige molen op een prachtige plek.”

Tot voor kort voer Kalkhoven op zee, als scheepswerktuigkundige op de handelsvaart. ,,43 jaar in de techniek geeft een goede basis voor het werken op de molen. En nu ik met pensioen ben, heb ik er ook tijd voor.” Anders dan op de Collse molen krijgt hij nu continu bezoekers. ,,Ze zijn blij dat de molen weer draait.”

Zijn voorganger, Van Stekelenburg, was geen vrijwilliger maar ondernemer, hij runde een winkel in (elders gemalen) meel en diervoeder in het molenhuis. Hij heeft nog een winkel in Boxtel en de online winkel zelfbroodbakken.nl. Afgelopen zaterdag vond er voor de deur van de watermolen een handtekeningenactie plaats voor zijn terugkeer.

De gemeente zegde Van Stekelenburg vorig jaar de huur op, omdat hij volgens haar de molen niet genoeg liet malen en het molenhuis (te) vol had gestouwd met winkelwaar. De kantonrechter gaf de gemeente gelijk. Van Stekelenburg ging in hoger beroep maar kon uitzetting niet voorkomen.

Pagina 2 van 38

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén