Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Achtergrond Stichting Plus
 • Het bestuur
 • Onze buurt
 • De communicatie
 • Nieuwe bewoners
 • Hoe u kunt meedoen

Achtergrond Stichting Plus

In 2002 hebben een aantal buurtgenoten deze buurtorganisatie opgericht, met het doel de saamhorigheid onder buurtgenoten te vergroten en daarmee ons aller woonplezier en de veiligheid in de buurt te vergroten. Om dat te bereiken wilden zij vooral leuke dingen samen gaan doen.

Op dit moment wordt de kar getrokken door een bestuur van 5/6 personen. Wie dit zijn, wat zij willen en hoe zij werken vind je verderop op deze pagina.

Naam

De naam Plus is gekozen omdat de initiatiefnemers dus iets extra’s wilde in de buurt; het was hier al een fijne buurt waar men lekker woonde, maar er was weinig te beleven en er werd weinig tot niets samen gedaan. Ook ‘problemen’ werden niet echt aangepakt. Plus wil graag dat beetje extra zijn dat zorgt voor meer betrokkenheid, buurtbinding, plezier en veiligheid in onze buurt. Juist door samen leuke dingen te doen en elkaar te leren kennen, kom je volgens Plus samen een stapje verder.

Motto

Ons motto werd dan ook: ‘Samen kan er meer’ en ‘Een fijne buurt ben je samen’. En dat is de afgelopen jaren ook zeker bewezen. We zijn sámen een hele fijne buurt geworden! Een buurt waar mensen elkaar kennen, bij elkaar betrokken zijn en samen van alles ondernemen. Daarnaast hebben wij goede contacten opgebouwd met gemeente en politie.

Stichting Plus

Stichting Plus bestaat op dit moment uit:

 • Een bestuur van 5/6 personen
 • Een straatcontactpersonennetwerk
 • Werkgroep Herbestemming Gerarduskerk
 • Diverse werkgroepen o.a. Communicatie, Spic en span
 • Groepjes mensen die de jaarlijkse activiteiten organiseren.
 • Incidentele groepen mensen die eenmalig iets organiseren

Bestuur

Van links naar rechts. Boven: Koert, Wim, Ruth, Anja. Onder: Martijn en Kathy

Het bestuur bestaat uit mensen uit de buurt die vrijwillig en belangeloos hun tijd en energie beschikbaar stellen tbv een fijne buurtom in te wonen. Wij streven naar een buurt waar mensen elkaar kennen en samen leuke dingen doen.

Naast Wim Raaijmakers en Anja Yska, die vanaf het begin actief betrokken zijn, hebben verschillende mensen korte of langere tijd een positieve bijdrage geleverd aan deze club.

Op dit moment zijn we met 5 actieve bestuursleden. Daarnaast zorgt Martijn, na jaren actieve deelname, nu alleen nog voor de financiën.

We hebben de taken een beetje verdeeld. Op dit moment houdt Koert zich vooral bezig met de sport- en speldag. Wim is voorzitter en houdt vooral externe contacten warm. Ruth is degene die de Koningsdag trekt. Anja zorgt voor een groot deel van de communicatie en stimuleert nieuwe initiatieven, zoals de Buurtdeelmarkt. Martijn doet dus de financiële kant en zorgt voor onze subsidie. Kathy zorgt voor verhuur materialen is betrokken bij het ZorgsamenBuurt- initiatief en is net als Anja actief bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven mbt ruilen, delen en samendoen!

Doel van het bestuur is vooral: initiëren, faciliteren en organiseren ten behoeven van een prettig woon- en leefklimaat in onze buurt. Hiertoe onderhouden we goede contacten met de gemeente, de politie en de politiek. We zorgen dat we als stichting een gesprekspartner zijn die mee wil denken en doen mbt allerlei zaken die het woon- en leefmilieu in onze buurt aangaan.

Vergaderen

Wij vergaderen ongeveer 1x per maand, steeds bij iemand thuis. We bespreken dan lopende zaken, nieuwe ideeën, vragen en ontwikkelingen. We stimuleren op allerlei manieren contacten, activiteiten en initiatieven die de buurt ten goede kunnen komen. We doen dit steeds met een positieve insteek, want we houden het graag licht en luchtig. We doen wat we kunnen, maar laten ook los wat niet werkt.

We doen het niet alleen!

Naast het bestuur leveren een heleboel mensen in werkgroepen of individueel een bijdrage aan deze buurtorganisatie. Allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten voor een fijne buurt en samen van alles mogelijk maken. Zonder hun zou er weinig tot stand komen.

Nieuwe vrijwilligers

Het is fijn om nieuwe aanwas te hebben in een buurtorganisatie, dus wie denkt dat dit bestuur iets voor hem/haar is, of wil je op een andere manier graag je steentje bijdragen, dan nodigen we je van harte uit om eens mee te komen praten. Laat het ons via de mail even weten.

Onze buurt

‘Gerardusplein’ is de officiële naam van onze buurt. Op onderstaand kaartje zie je welke straten onder ons gebied vallen.

De buurten om ons heen zijn ook georganiseerd. Waar nodig werken we met hen samen.

De buurt bestaat uit straten, maar veel meer nog uit de mensen die er wonen. Samen zijn wij de buurt en samen maken wij ook de buurt. Stichting Plus wil dit samen leven met elkaar graag, samen met alle bewoners en door middel van allerlei activiteiten, positief beïnvloeden.

Onze communicatie

We houden de buurt op verschillende manieren op de hoogte van wat er zoal speelt en wordt georganiseerd. We gebruiken daarvoor:

 • De gele papieren Nieuwsbrief: deze wordt 3 à 4x per jaar huis-aan-huis bezorgd.
 • Gele affiches voor de ramen om een activiteit aan te kondigen.
 • De digitale nieuwsbrief wordt een paar keer per jaar via de mail gestuurd. Aanmelden kan hier.
 • De website gerarduspleinplus.nl, met informatie over ons en van alles en nog wat.
 • De Facebookpagina Gerarduspleinplus: hierop delen we buurtnieuws en andere zaken die voor de bewoners interessant of leuk zijn om te lezen.

Nieuwe bewoners

Wij zijn een buurt waar mensen graag wonen en komen wonen. Huizen staan nooit lang te koop. Wij willen nieuwe mensen ook graag leren kennen. En nodigen hen ook van harte uit om mee te doen en kennis te komen maken met de verschillende activiteiten en initiatieven. Sinds kort hebben we een welkomskaart gemaakt, die door de straatcontactpersoon of iemand van het bestuur persoonlijk wordt aangeboden aan nieuwe bewoners. In de kaart staat info over Stichting Plus. Daarbij krijgen zij ook een bloemenbon, voor een bosje bloemen als warm welkom.

Meedoen

Meedoen met buurtactiviteiten kan op verschillende manieren:

 • Kom langs bij onze activiteiten.
 • Spreek je straatcontactpersoon aan over zaken die in je straat spelen.
 • Like ons op Facebook (wij vinden jou ook leuk).
 • Word lid van de facebookgroep ‘Buurt-deel-markt Geraduspleinplus’.
 • Geef je op voor hand en spandiensten bij activiteiten.
 • Ga meedoen met het organiseren van een activiteit.
 • Bedenk wat jij zelf kunt bijdragen en breng je ideeën ter sprake.