Auteur: Adrian van Best

Sinterklaas

Op 27 november 2022 om 13:30 uur komt Sinterklaas voor buurtkinderen tot 8 jaar in het St. Joris Gildehuis Stratum aan de Boutenslaan.

Buurtvereniging Bloemenbuurt-Zuid en de Gerardusbuurt organiseren deze activiteit samen.

Vooraf opgeven op maandag 14 november van 19:00 tot 20.30 uur in De Klimop, Seringenstraat 5.

De kosten voor deelname bedraagt € 2,50 per kind.

Nadere informatie: Cees Horsten, 06 – 25028023

“Ik kijk ook altijd naar boven”

De kogel is door de kerk

Mede dankzij jullie gaat de wijzerplaatverlichting van de Kerkklok van de Gerarduskerk vervangen worden. Hartelijk dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan het indrukwekkende bedrag van 3.508,75 euro. Samen kan er meer.

Het parochiebestuur was dermate verheugd met deze bijdrage dat zij besloten heeft de rest voor eigen rekening te nemen. Heel fijn.  

Medio november worden gedurende enkele dagen werkzaamheden aan het dak van de kerktoren verricht. Dan worden de wijzerplaten en wijzers verwijderd voor een aantal weken. Dit is de eerste fase van werkzaamheden aan de verlichting.

Na het terugplaatsen van de nieuwe verlichting zullen we een borrel organiseren zodat we deze samen kunnen onthullen. We houden jullie op de hoogte over de voortgang.

Hartelijke groet, Ad van Best, Jurgen Vermolen, Wim Raaijmakers.

Kerkklok verlichting

Alle beetjes helpen

We hopen dat u als buurtgenoot bij wilt dragen aan het herstel van de wijzerplaatverlichting Stort hiervoor wat u kunt missen op rekeningnummer NL94RABO0170053040 t.n.v. Stichting Plus onder vermelding ‘ik kijk ook altijd even naar boven’. Uiteraard ontvangt u uw bijdrage terug mocht blijken dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar komen om te revisie van de wijzerplaten te bekostigen.

Ik kijk ook altijd even naar boven

Samen Kan er Meer!

Wellicht heeft u al opgemerkt dat er werkzaamheden plaatsvinden aan de Gerarduskerk. Aan de kant van de bakker en aan de voorzijde worden de leien van het kerkdak vervangen. Tijdens dit project worden ook de leien op de toren gerepareerd m.b.v. een grote kraan.

Zwakker wordende verlichting van de wijzerplaten

De afgelopen 20 jaar draagt buurtgenoot Jurgen Vermolen met plezier de zorg voor het (op tijd) laten lopen van het torenuurwerk. Veel buurtgenoten zijn in de loop der tijd met hem naar boven gegaan om het mooie uurwerk te bewonderen. Tijdens deze bezoeken kwam bijna altijd de vraag waarom de verlichting van de wijzerplaten niet meer aan is. Verbazing alom als men hoorde dat de verlichting wel aan staat maar door de tijd heen zo zwak is geworden dat deze vanaf de straat nauwelijks meer zichtbaar is. Na de vraag of het hen financieel wat waard zou zijn om de verlichting weer op orde te krijgen, kwam meestal een positief antwoord. 

Het goede moment is nu

Toen wij op de hoogte werden gesteld dat er werkzaamheden aan de toren plaats zouden vinden, hebben wij de eigenaar van het pand benaderd om door te nemen wat de mogelijkheden zijn om de wijzerplaten en de verlichting weer op orde te krijgen.  Men heeft aangegeven dat men actief mee wil denken om de verlichting weer in orde te krijgen en de techniek naar deze tijd te brengen. 

Dat er juist nu kraanwerkzaamheden plaats gaan vinden maakt het aantrekkelijk om de revisie van de wijzerplaten nu aan te pakken.

Alle beetjes helpen

In overleg met de bestuursleden van Stichting Ontwikkeling Gerardusplein is gekeken of het mogelijk is om een deel van de kosten, samen met en door buurtgenoten bij elkaar te brengen. De totale kosten bedragen € 9.400,-  We hebben ongeveer 825 adressen in onze buurt en we hopen dat we met vele handen letterlijk licht werk mogelijk helpen maken. Zodat iedereen weer vele jaren overdag én s’ avonds met een blik omhoog zijn/haar bijdrage aan de klok kan zien hangen.

Kortom we hopen dat u als buurtgenoot bij wilt dragen aan het herstel van de wijzerplaatverlichting Stort hiervoor wat u kunt missen op rekeningnummer NL94RABO0170053040 t.n.v. Stichting Plus onder vermelding ‘ik kijk ook altijd even naar boven’. Uiteraard ontvangt u uw bijdrage terug mocht blijken dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar komen om te revisie van de wijzerplaten te bekostigen.

Op www.gerarduspleinplus.nl en via Facebook publiceren we op maandagavond de tussenstand van de binnengekomen gelden. Op verzoek geven we graag inzage in de financiële administratie.

Wij blijven bij de tijd en houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Stichting Ontwikkeling Gerardusplein

Ad van Best, Wim Raaijmakers, Jurgen Vermolen

Cargoroo deelbakfiets

De gemeente Eindhoven heeft in samenwerking met Cargoroo besloten dat er deelbakfietsen eind september geplaatst gaan worden. Om te voorkomen dat deze door de hele buurt slingeren en met 2,5 meter de stoep en doorgang blokkeert hebben we vanuit bestuur PLUS aangegeven dat sommige plaatsen niet kunnen en hebben gevraagd de buurt daarover te raadplegen.    Bij deze.

Door het aanbieden van de bakfietsen wordt ervan uitgegaan dat er minder autoritten in de buurt en binnen Eindhoven nodig zijn. 

Cargoroo heeft al een stadsbrede peiling uitgevoerd en daaruit bleek dat de wijken Gerardusbuurt en Bloemenbuurt-Zuid het meest enthousiast zijn voor een deelbakfiets.

Vanuit de bewonersvereniging Stichting Plus, Cargoroo en gemeente Eindhoven willen we de beste plekken in de buurt selecteren voor onze fietsen. In de vragenlijst kunt u anoniem een adres achterlaten waar u graag een deelbakfiets ziet staan in de buurt.

Ga naar https://forms.gle/BNhx9WxykN7K52FQ6 of kijk op de site van Gerarduspleinplus of buurt-deel-markt. Inloggen en beantwoord de drie vragen. Bedankt voor uw medewerking.

Touwtrekwedstrijd

WIN EEN STAATFEEST IN DE TOUWTREK COMPETITIE!


Snak jij ook weer naar meer gezellige activiteiten in de buurt? Ben jij bereidt om hiervoor te strijden of de strijders van je straat aan te moedigen? Kom dan zondag 26 juni naar Heel de Buurt Trekt!

De winnaars krijgen vanuit buurtvereniging Stichting Plus en Koepelvereniging Bloemenbuurt-Zuid een bedrag om een straat activiteit te organiseren.

Aansluitend zal er een gezellige BBQ plaatsvinden met muziek om tot rust te komen en de winnaars bekend te maken. Verder zullen er voor de kids ook touwtrek-activiteiten plaatsvinden met een leuke prijs! Hiervoor hoeven ze zich niet van tevoren aan te melden.

Wil je graag mee BBQ’en? Dan willen je vragen je eigen vlees/vega en drinken mee te nemen, wij voorzien de BBQ’s, tangen, brood, salades en sauzen.

Schrijf jezelf online in via de QR-code of via de link aan het einde van dit bericht. Op de dag van het evenement kan je tussen 10:00 en 14:00 nog last minute aanmelden in het Gerarduspark.

https://bit.ly/heeldebuurttrekt

Voor vragen kunt u via de link een telefoonnummer vinden!

Zien we je daar?

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén