De kogel is door de kerk

Mede dankzij jullie gaat de wijzerplaatverlichting van de Kerkklok van de Gerarduskerk vervangen worden. Hartelijk dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan het indrukwekkende bedrag van 3.508,75 euro. Samen kan er meer.

Het parochiebestuur was dermate verheugd met deze bijdrage dat zij besloten heeft de rest voor eigen rekening te nemen. Heel fijn.  

Medio november worden gedurende enkele dagen werkzaamheden aan het dak van de kerktoren verricht. Dan worden de wijzerplaten en wijzers verwijderd voor een aantal weken. Dit is de eerste fase van werkzaamheden aan de verlichting.

Na het terugplaatsen van de nieuwe verlichting zullen we een borrel organiseren zodat we deze samen kunnen onthullen. We houden jullie op de hoogte over de voortgang.

Hartelijke groet, Ad van Best, Jurgen Vermolen, Wim Raaijmakers.