Alle beetjes helpen

We hopen dat u als buurtgenoot bij wilt dragen aan het herstel van de wijzerplaatverlichting Stort hiervoor wat u kunt missen op rekeningnummer NL94RABO0170053040 t.n.v. Stichting Plus onder vermelding ‘ik kijk ook altijd even naar boven’. Uiteraard ontvangt u uw bijdrage terug mocht blijken dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar komen om te revisie van de wijzerplaten te bekostigen.