Samen Kan er Meer!

Wellicht heeft u al opgemerkt dat er werkzaamheden plaatsvinden aan de Gerarduskerk. Aan de kant van de bakker en aan de voorzijde worden de leien van het kerkdak vervangen. Tijdens dit project worden ook de leien op de toren gerepareerd m.b.v. een grote kraan.

Zwakker wordende verlichting van de wijzerplaten

De afgelopen 20 jaar draagt buurtgenoot Jurgen Vermolen met plezier de zorg voor het (op tijd) laten lopen van het torenuurwerk. Veel buurtgenoten zijn in de loop der tijd met hem naar boven gegaan om het mooie uurwerk te bewonderen. Tijdens deze bezoeken kwam bijna altijd de vraag waarom de verlichting van de wijzerplaten niet meer aan is. Verbazing alom als men hoorde dat de verlichting wel aan staat maar door de tijd heen zo zwak is geworden dat deze vanaf de straat nauwelijks meer zichtbaar is. Na de vraag of het hen financieel wat waard zou zijn om de verlichting weer op orde te krijgen, kwam meestal een positief antwoord. 

Het goede moment is nu

Toen wij op de hoogte werden gesteld dat er werkzaamheden aan de toren plaats zouden vinden, hebben wij de eigenaar van het pand benaderd om door te nemen wat de mogelijkheden zijn om de wijzerplaten en de verlichting weer op orde te krijgen.  Men heeft aangegeven dat men actief mee wil denken om de verlichting weer in orde te krijgen en de techniek naar deze tijd te brengen. 

Dat er juist nu kraanwerkzaamheden plaats gaan vinden maakt het aantrekkelijk om de revisie van de wijzerplaten nu aan te pakken.

Alle beetjes helpen

In overleg met de bestuursleden van Stichting Ontwikkeling Gerardusplein is gekeken of het mogelijk is om een deel van de kosten, samen met en door buurtgenoten bij elkaar te brengen. De totale kosten bedragen € 9.400,-  We hebben ongeveer 825 adressen in onze buurt en we hopen dat we met vele handen letterlijk licht werk mogelijk helpen maken. Zodat iedereen weer vele jaren overdag én s’ avonds met een blik omhoog zijn/haar bijdrage aan de klok kan zien hangen.

Kortom we hopen dat u als buurtgenoot bij wilt dragen aan het herstel van de wijzerplaatverlichting Stort hiervoor wat u kunt missen op rekeningnummer NL94RABO0170053040 t.n.v. Stichting Plus onder vermelding ‘ik kijk ook altijd even naar boven’. Uiteraard ontvangt u uw bijdrage terug mocht blijken dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar komen om te revisie van de wijzerplaten te bekostigen.

Op www.gerarduspleinplus.nl en via Facebook publiceren we op maandagavond de tussenstand van de binnengekomen gelden. Op verzoek geven we graag inzage in de financiële administratie.

Wij blijven bij de tijd en houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Stichting Ontwikkeling Gerardusplein

Ad van Best, Wim Raaijmakers, Jurgen Vermolen