Maand: juni 2018

Kom dinsdag 3 juli 18:00 uur naar het stadhuis en steun ons initiatief.

Dan bieden we het burgerinitiatief officieel aan aan de gemeenteraad.
Hoe meer buurtgenoten op de publieke tribune zitten, des te meer indruk maken we.
Kom dus ook en steun ons. We doen het voor jullie, niet voor ons.
Dinsdag 3 juli om 18:00 uur

Verzoek aan het college om:

– De verkoop van de St. Jozefschool (Geraniumstraat) uitstellen en
– Opdracht te geven aan de drie buurten: Bloemenbuurt-Zuid, Kerstroosplein en de Gerardusbuurt voor het maken van een businessplan om van de St. Jozefschool een vitale buurt-voorziening te maken voor ontmoeting en verbinding.

Voor het maken van dit plan worden geen kosten in rekening gebracht. Wel verzoeken we de raad om met de buurten serieus in gesprek te gaan wanneer het plan gereed is.

Toelichting op het voorstel/onderwerp

In uw coalitieprogramma staat dat u samen wil werken aan de wijk en dat u zoekt naar nieuwe vormen van participatie. U wilt ‘aan de voorkant’ bewoners en andere stakeholders betrekken bij initiatieven in hun omgeving.

Bloemenbuurt-Zuid, Kerstroosplein en Gerardusbuurt zijn samen ernstig op zoek naar een nieuwe locatie voor buurtontmoeting. Ze bieden u aan om de mogelijkheid van een buurthuis in de St Jozefschool te onderzoeken en een ‘bidboek’ te overhandigen.

In het huidige buurthuis ‘De Zuidwester’ kunnen de hedendaagse plannen voor ontmoeting en verbinding niet gerealiseerd worden. Onder andere omdat De Zuidwester dagelijks haar deuren openstelt voor cliënten van de GGzE. Daarnaast is er weinig ruimte/gelegenheid voor de gewenste buurtontmoeting. Onlangs is een rapport gemaakt waarin Lumens aangeeft dat dit buurthuis niet voldoet: te klein, te gehorig en niet meer geschikt om de talrijke initiatieven uit de buurten te faciliteren.

Afgelopen jaren hebben de buurten zich stevig ingezet voor het realiseren van een buurthuis in de Gerarduskerk. Na het presenteren van een interessante en positieve businesscase om een maatschappelijke en commerciële voorziening te realiseren heeft het parochiebestuur toch besloten om de verhuur te gunnen aan een commerciële sportschool.

De St. Jozefschool is de allerlaatste locatie in de buurt die geschikt is voor een bruisend buurthuis. Daarnaast ligt er nog steeds een verplichting bij woningstichting ‘thuis’ om een maatschappelijke voorziening te realiseren. De gemeente heeft een tekort op de begroting en wil de opbrengst uit de verkoop van de St. Jozefschool gebruiken voor de huisvesting van scholen. Ons voorstel is om de Zuidwester te verkopen, die opbrengsten in te zetten voor de huisvesting van scholen en de verkoop van St. Jozefschool op te schorten.

De drie buurten zijn buitengewoon in staat om met een plan te komen waarin we aantonen wat we als buurt kunnen bijdragen om een nieuwe vitale buurtontmoeting met elkaar te realiseren. Daar hebben we wel een paar maanden voor nodig en daarom dit voorstel aan het college om de buurt die tijd te gunnen en de verkoop van de St. Jozefschool uit te stellen.

Cees Horsten, voorzitter Bloemenbuurt-Zuid
Frank Ebben, voorzitter Kerstroosplein
Jacqueline Meijers, voorzitter Gerardusbuurt)

St. Jozefschool inzetten als nieuw buurthuis.

De St. Jozefschool (Geraniumstraat) staat te koop. Als de Zuidwester volgend jaar wordt gesloten verdwijnt de bestaande buurtfunctie. Jammer, verdrietig, onnodig en te voorkomen.

Prima dat de Zuidwester wordt verkocht, het gebouw voldoet niet voor een brede buurtfunctie. Maar daar moet wel iets voor terugkomen. De St. Jozefschool is de laatste locatie in de buurt voor een nieuw buurthuis.

Op vrijdag 15 juni om 20.30 uur is er een openbare vergadering in de Zuidwester met de gemeente. Waarom vrijdag aanstaande? Op 19 juni sluit de inschrijving voor de verkoop en de kans is groot dat het gebouw daarna snel is verkocht. We willen dat geluid voor een nieuw buurthuis duidelijk laten horen.

Op vrijdag 15 juni horen we of de gemeente met het verzoek van de buurt akkoord gaat:
• Haal de St. Jozefschool uit de verkoop;
• Laat de buurt de komende maanden het plan maken voor een buurthuis in de St. Jozefschool.

Steun ons en kom vrijdag 15 juni om 20.30 uur naar de Zuidwester. Hoe meer mensen, hoe krachtiger ons verzoek voor een buurthuis.

Tot vrijdag !

Buurtverenigingen Bloemenbuurt Zuid, Kerstroosplein en Gerarduspleinplus.

Een klimaatneutraal en groen Gerardusplein.

De Agenda voor de bijeenkomst `Een klimaatneutraal en groen Gerardusplein` Woensdag 13 juni van 20:00 tot 22:00 uur, Basisschool De Talisman, Seringenstraat 9 .

Agenda:
• 19.45 uur Ontvangst
• 20.00 uur Opening bijeenkomst door bestuur Gerarduspleinplus
• 20.05 uur Wijkchallenge gemeente Eindhoven en rol van Alliantie+ (Fred van Lemmen, Alliantie+)
• 20.15 uur Masterclass Verduurzamen woningen Gerardusplein (Haico van Nunen, BouwhulpGroep)
• 21.00 uur Vragen en vervolgafspraken
• 21.15 uur Bezoek informatieplein (Alliantie+, Durocan, subsidies en financiering, etc.)

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén