Het bewonersplatform Stratum organiseert op een openbare avond in Pand P (het oude Plaza Futura) aan de Leenderweg 65.
Op die avond staat de vraag centraal hoe Stratum er over tien jaar uit moet zien en wat er nog moet gebeuren om er voor te zorgen dat bewoners met plezier in Stratum kunnen blijven wonen.
Het bewonersplatform nodigt alle Stratummers uit hierover met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeente Eindhoven in gesprek te gaan.
De bedoeling is om nog dit jaar te komen tot een visie en een gebiedsprogramma voor Stratum. De gemeente is al gestart met het opstellen van de conceptvisie en een bijbehorend programma. Die visie bepaald hoe Stratum er over tien jaar kan zien. Het programma geeft een overzicht van concrete activiteiten die nodig zijn om dat te realiseren.
Visie en programma moeten natuurlijk samen met de bewoners van Stratum zelf ontwikkeld worden. Dat past in het voornemen van de gemeente om meer gebiedsgericht te gaan werken en om beleid samen met de inwoners en professionele partners in het gebied op te stellen.
Het Bewonersplatform Stratum en de gemeente Eindhoven nodigen iedereen daarom uit om op 27 januari naar Pand P te komen. Eerst zal kort een analyse van Stratum gepresenteerd worden en daarna gaan we dieper in op vragen zoals: hoe kunnen wij ervoor zorgen dat Stratum nu en in de toekomst een fijn gebied is om te wonen, te verblijven en te werken? Wat moeten we behouden? wat kunnen we verbeteren? Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan stedelijke doelstellingen rond bijvoorbeeld het milieu, duurzaamheid en een gezonde stad?
Pand P (het oude Plaza Futura) Leenderweg 65. Aanvang 19.30 uur
Voor meer informatie: allen@platformstratum.nl of h.verbruggen@eindhoven.nl