Maand: januari 2016

Gemeente Eindhoven komt met nieuw beleid rond woonoverlast.

Eigenaren van woningen die al overlast veroorzaken krijgen geen nieuwe (kamerverhuur)vergunning meer als het aan het college van B en W ligt. Meldingen van woonoverlast moeten bovendien vanaf halverwege dit jaar centraal geregistreerd worden. Voor probleembewoners komt er een vaste contactpersoon en een stelsel met gele en rode kaarten; dat kan uiteindelijk leiden tot bijvoorbeeld huisuitzetting of politieoptreden.
Uitvoeringslijn Woonoverlast
Dat zijn de belangrijkste punten uit de Uitvoeringslijn Woonoverlast die het college van B en W van Eindhoven heeft opgesteld. De aanpak van woonoverlast komt dinsdag 19 januari in de commissie Ruimte en Vastgoed.
Aanleiding voor de vernieuwing van het beleid is de toename van overlast door de ‘verdichting’, de groei van het aantal inwoners in de stad, en ‘verandering’ door de komst van groepen bewoners met een andere cultuur, schrijft het college. Bewonersgroepen in diverse wijken, zoals rond het Gerardusplein vragen al langer om een meer stringente aanpak van woonoverlast.
In eerste instantie legt de ‘uitvoeringslijn’ de verantwoordelijkheid bij verhuurders en eigenaren. Die moeten er mede voor zorgen dat de overlastveroorzaker aangesproken wordt. Nu zien de slachtoffers zich nog te vaak genoodzaakt te vertrekken.
Leefbaarheidstoets
Veel problemen worden veroorzaakt door bewoners van panden die gesplitst zijn of per kamer verhuurd worden. Om dat te voorkomen wil de gemeente altijd een leefbaarheidstoets doen bij de in alle gevallen verplichte aanvraag van een vergunning voor kamerverhuur of woningsplitsing. Dat wordt in een zogenaamd paraplu-bestemmingsplan voor de hele stad geregeld. Eigenaren die meerdere panden verhuren die als ‘slecht’ bekend staan, krijgen geen nieuwe vergunning. Dat geldt voor zogenaamde ‘huisjesmelkers’, maar ook voor studentendispuuts.
Om dat goed te kunnen uitvoeren moeten wel alle overlastmeldingen centraal bijgehouden worden. Nu gebeurt dat nog onder meer bij politie, gebiedscoördinatoren, gemeente, woningcorporaties en het centraal meldpunt woonoverlast. Daarbij dient wel de privacy beschermd te worden.
Rode kaart
Als er desondanks woonoverlast optreedt, dan volgt een gesprek met eigenaren door gemeente, verhuurder of eigenaar. Ook WijEindhoven speelt een belangrijke rol in 90 tot 95 procent van de gevallen dat er nog gepraat kan worden. Loopt het uit de hand dan kunnen de gemeentelijke Woonoverlastteams of zelfs het Gemeentelijk De-escalatie Team ingezet worden. In de eerste fase kan een waarschuwing, een gele kaart, uitgedeeld worden. Blijft een overlastveroorzaker volharden, dan volgt een rode kaart: het signaal dat er juridische stappen gezet gaan worden.
Van enkele handelingen genoemd in de uitvoeringslijn is nog niet duidelijk wie ze uitvoert. Dat moet nog uitgewerkt worden.

bron> ED.nl

Openbare avond Bewonersplatform Stratum

Het bewonersplatform Stratum organiseert op een openbare avond in Pand P (het oude Plaza Futura) aan de Leenderweg 65.
Op die avond staat de vraag centraal hoe Stratum er over tien jaar uit moet zien en wat er nog moet gebeuren om er voor te zorgen dat bewoners met plezier in Stratum kunnen blijven wonen.
Het bewonersplatform nodigt alle Stratummers uit hierover met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeente Eindhoven in gesprek te gaan.
De bedoeling is om nog dit jaar te komen tot een visie en een gebiedsprogramma voor Stratum. De gemeente is al gestart met het opstellen van de conceptvisie en een bijbehorend programma. Die visie bepaald hoe Stratum er over tien jaar kan zien. Het programma geeft een overzicht van concrete activiteiten die nodig zijn om dat te realiseren.
Visie en programma moeten natuurlijk samen met de bewoners van Stratum zelf ontwikkeld worden. Dat past in het voornemen van de gemeente om meer gebiedsgericht te gaan werken en om beleid samen met de inwoners en professionele partners in het gebied op te stellen.
Het Bewonersplatform Stratum en de gemeente Eindhoven nodigen iedereen daarom uit om op 27 januari naar Pand P te komen. Eerst zal kort een analyse van Stratum gepresenteerd worden en daarna gaan we dieper in op vragen zoals: hoe kunnen wij ervoor zorgen dat Stratum nu en in de toekomst een fijn gebied is om te wonen, te verblijven en te werken? Wat moeten we behouden? wat kunnen we verbeteren? Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan stedelijke doelstellingen rond bijvoorbeeld het milieu, duurzaamheid en een gezonde stad?
Pand P (het oude Plaza Futura) Leenderweg 65. Aanvang 19.30 uur
Voor meer informatie: allen@platformstratum.nl of h.verbruggen@eindhoven.nl

Getuigen gezocht van Inbraak Seringenstraat 10.

Afgelopen nacht / ochtend heeft onze wijk helaas weer bezoek gehad van inbrekers. Op verzoek van de bewoners van het studentenhuis aan de Seringenstraat plaatsen we onderstaande oproep. Als u iets vreemds of personen die zich vreemd gedroegen heeft gezien in de genoemde tijdsvakken neem daarover dan contact op met de politie via 0800-8844.

Afgelopen nacht van donderdag op vrijdag, januari 14/15 is er ingebroken bij ons in het studentenhuis op de seringenstraat 10 schuin tegenover de basisschool. De daders hebben een koevoet bij zich gehad maar achter gelaten in het gangetje bij de poort aan de gouden regenstraat .
Er is een fiets en een PlayStation gestolen.
De vermoedelijke tijd van het misdrijf zou tussen 4-7 uur ’s nachts of tussen 9-11 ’s ochtends zijn geweest.

IERSE MUZIEK IN DE ZUIDWESTER!!

Vrijdag 29 januari is het eetcafé in de Zuidwester weer open met heerlijke soep en live muziek.
Dit keer een heel ander genre dan we tot nu toe gewend zijn. De 4-ledige band The Celtics gaan er een waar feestje van maken waarbij het lastig zal zijn om op je stoel te blijven zitten.
De band is geformeerd rondom Robert Brenneke. Robert zelf speelt viool en uiteraard zijn ook de gitaar, mandoline en bodhran van de partij!
Dus zin om dansend het weekend in te gaan? Kom dan ook!
Het eetcafé is vanaf 17:00 uur. The Celtics staan gepland om 19:00 uur.

Repaircafe in de Zuidwester.

Aanstaande zaterdag van 14:00 tot 17:00 weer Repaircafe in de Zuidwester.

Kerstboom inleveren op zaterdag 9 januari 2016.

Op zaterdag 9 januari 2016 kunt u uw kerstboom inleveren bij de stand op het St. Gerardusplein tussen 10.00 uur en 15.00 uur
Anders dan voorgaande jaren komt er geen tweede inzameldag; hier werd onvoldoende gebruik van gemaakt. De ingeleverde kerstbomen worden verwerkt worden tot houtsnippers voor biomassacentrales.

De boom s.v.p. zonder versiering, lichtjes, plastic zak of emmer aanbieden.

Nieuwjaarswens 2016

Als redactie van Gerarduspleinplus wensen wij u een goede gezondheid en goed buurmanschap toe voor 2016.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén