Op maandag 28 april 2014 starten de werkzaamheden op de Aalsterweg tussen de
A. Coolenlaan en huisnummer 256. Hierover bent u al geïnformeerd via de
informatiebrief van 27 februari 2014. We verwachten dat de tweede fase eind
juni 2014 klaar is. Alle genoemde data zijn afhankelijk van het weer.

In deze tweede fase leggen we de nieuwe westelijke rijbaan (stad uit) aan. Om dit
mogelijk te maken wordt de aansluiting met de Felix Timmermanslaan (van 28 april
tot eind juni ’14) tijdelijk afgesloten. Het ontsluiten van de buurt Genneperzijde in de
richting van de Aalsterweg zal mogelijk blijven via de Herman Gorterlaan /
Antoon Coolenlaan of de Poelhekkelaan. De kruising Aalsterweg / Poelhekkelaan
pakken we in een latere fase aan, hierover wordt u later geïnformeerd.
Bereikbaarheid.

Het doorgaande autoverkeer op de Aalsterweg zal tijdens deze fase op de huidige
bestaande rijbaan stad uit en op de in fase 1 nieuw aangelegde rijbaan stad in rijden,
terwijl het fietsverkeer stad uit wordt omgeleid.

Open dit PDF bestand voor meer info een een verklarende situatietekening.

HOV.JPG