Na de sluiting van bibliotheekfilialen in Eindhoven zijn er in verschillende wijken initiatieven gestart om enkele functies van de bieb te behouden. Zo zijn er in het wijkcentrum De Zuidwester in stadsdeel Stratum initiatieven “De Leestafel” en “Boek voor een Boek” gestart.
De bibliotheek in het Eindhovense stadsdeel Stratum is één van de eerste filialen die ging sluiten. Nu andere filialen in de stad ook dichtgaan, zijn er meerdere wijkcentra die de initiatieven van De Zuidwester overnemen.

Het idee om de bibliotheekfilialen te sluiten en de centrale bibliotheek in gebouw de Witte Dame, in het centrum van Eindhoven, anders in te richten komt vanuit de gemeente. Eerder al werden scholen voorzien van boeken voor de jeugd. Ook wilde de gemeente graag de functie van de Leestafel in de wijken behouden. Daarvoor ging ze op zoek naar geschikte locaties en partners die wilde mee werken. Tom van den Oord is coach van de zelfstandige wijkcentra van de Lumens Groep.

Hii vindt het belangrijk dat de functie van onder meer de Leestafel in wijkcentra blijft behouden. Hij vindt dat deze functie een toegevoegde waarde kan zijn voor een wijkcentrum. “Met de bibliotheek is afgesproken dat we na de sluiting van een filiaal gebruik mogen maken van materialen en middelen, zoals tafels, kasten en stoelen. Het gaat om spullen die ze zelf niet meer nodig hebben”, licht Van den Oord toe. ”Ook helpen ze ons bii het inrichten van een collectie boeken. Vanuit de gemeente is geregeld dat we de beschikking hebben over tien tijdschriften en twee kranten en dat we een computer hebben waarop bezoekers (gratis) kunnen internetten.

Het is prachtig dat we in diverse wijken in Eindhoven, met behulp van de gemeente, de leestafelfunctie kunnen behouden.”
In De Zuidwester wordt al van de Leestafel gebruik gemaakt. Bezoekers kunnen er op hun gemak de krant of een tijdschrift lezen of gratis gebruik maken van het systeem “Boek voor een Boek”, waarbij je een boek mag meenemen als je er een boek voor terugzet. Er staan ruim vijfhonderd boeken in vele genres. Veel boeken zijn afkomstig van het opgeheven bibliotheekfiliaal in Stratum, maar ook door het ruilen komen er vanzelf andere (nieuwe) titels bij.

Bron: Zondagnieuws / Suzanne Grijpink

Lodewijk.JPG