Maand: januari 2014 Pagina 1 van 2

Winterbuurtborrel weer een succes.

Anders dan anders deze keer, niet net voor kerst op het einde van het jaar, maar in januari. We waren erg benieuwd of de opkomst net zo groot zou zijn als al de afgelopen jaren, maar het lijkt er op dat jullie allemaal weer geweest zijn vandaag. Een uniek moment om elkaar tegen te komen, ondanks het laatste natte staartje!. Dank aan iedereen die er was en iedereen die heeft meegeholpen. Met speciale dank aan Jasper de Groot (voor de droge tent en warme vloer), bakkerij Brabantsch Roem (altijd leverancier van de basis voor de populaire broodjes), onze plaatselijke AH en trouwe sponsor en natuurlijk the F* Flowers die ook dit jaar het geheel weer met erg leuke muziek hebben omlijst.

Voor een impressie bekijk je hier het fotoalbum

winterbb.jpg

Renovatie Gerarduspark.

Tijdens twee informatie avonden zijn de direct omwonenden van het Gerarduspark geïnformeerd over de groenrenovatie in het Gerarduspark. De renovatie is bedoeld om de karakteristieke uitstraling van het park ook op langere termijn te kunnen behouden.

Afgelopen week hebben de direct omwonenden een wijkinfo ontvangen over de huidige stand van zaken. Er wordt in deze wijkinfo ingegaan op het aanvullend overleg met buurtvertegenwoordigers, de ingediende kapvergunning, uitkomsten onderzoeken, bevindingen van de commissie ruimtelijke kwaliteit en de planning van werkzaamheden.

Deze wijkinfo is te uitgebreid om hier integraal te plaatsen maar is via onderstaande link terug te lezen.
Het komt er in het kort op neer dat eind 2012 een voorgenomen kap van 14 bomen en renovatie van het park is voorgelegd aan de direct omwonenden. In het voorjaar van 2013 is in overleg met een aantal vertegenwoordigers van de direct omwonenden nogmaals naar het plan gekeken om de noodzaak en wenselijkheid van de kap van deze 14 bomen te beoordelen. Hieruit is naar voren gekomen dat de kap van 6 bomen noodzakelijk is in verband met ziekte. (rood aangegeven op plaatje)
3 bomen zullen blijven staan (groen aangegeven op het plaatje) en er zal binnenkort overleg zijn tussen gemeente en de vertegenwoordigers over de kap van nog eens 5 bomen (oranje aangegeven op plaatje. Tevens is In de rij kastanjes ter hoogte van het hondenlosloopterrein is, een kleine aantasting van de kastanjebloedingsziekte aangetroffen. Er is helaas geen middel om deze ziekte tegen te gaan. De aantasting is nog steeds beperkt (controle december 2013), er is dus momenteel geen reden voor ingrijpen De ziekte kan snel om zich heen grijpen, waardoor kap in de toekomst mogelijk wel plaats moet vinden. Om de aantasting in de gaten te houden blijven deze bomen onder periodieke controle.

In de week van 10 februari van dit jaar worden de zes bomen gekapt (mits de kapvergunning definitief is). Aan de hand van de uitkomst van het overleg tussen gemeente en buurtbewoners wordt gekeken wanneer herplant van bomen en groeiplaatsverbetering plaats kan vinden. De verwachting is dat dit najaar/eind 2014 plaats kan vinden.

De gemeente is zich ervan bewust dat een groenrenovatie vervelend is, omdat tijdelijk minder groen aanwezig is. Dit is helaas niet te vermijden. Men probeert de tijd tussen kap en herplant zo kort mogelijk te houden.

http://www.eindhoven.nl/artikelen/Renovatie-Gerardusplantsoen.htm

renovatie gerarduspark.JPG

Stratum ongerust over behoud lantaarnpalen

Inge van Velzen is bang dat haar Gerarduspleinbuurt zijn vertrouwde groene lantaarnpalen alsnog moeten afstaan aan een villawijk.

lantaarnpalen.jpg

Winterbuurtborrel op zondag 26 januari 16:00 uur

Tot zondag! Voor een hapje en een drankje, lekker even bijkletsen, nieuwe plannen maken, acties voorbereiden, kennismaken met nieuwe buurtgenoten, broodjes bakken, rondrennen… Gezellig!

winterbuurtborrel.jpg

Infobijeenkomst over de vervanging van de lantaarnpalen.

Maandag 20 januari om 19.00 uur in de Zuidwester: infobijeenkomst over de vervanging van de lantaarnpalen. Een aantal bewoners van straten waar de oude vervangen (dreigden te) worden, hebben een brief van de gemeente ontvangen. Uiteraard is iedereen welkom die hier een mening over heeft en interesse om hierover mee te praten. Tot maandag a.s dus in de Zuidwester.

Groet, Wim raaijmakers

Winterbuurtborrel en open dag De Zuidwester.

Winterbuurtborrel

Zondag 26 januari vindt onze Vertrouwde WinterbuurtBorrel plaats.
Verschoven vanwege het succesvolle Kerstdiner in de Kerk, kunnen we elkaar toch ontmoeten in hopelijk winterse sferen.
Iedereen is welkom tussen 16.00 en 18.00 uur in het Gerarduspark.
Waar u onder het genot van glühwein en warme chocolademelk elkaar kunt ontmoeten. Er is erwtensoep en kinderen mogen onder begeleiding warme broodjes bakken boven een kampvuur.

Wijkcentrum De Zuidwester tussen 14:00 en 18:00 uur

Zet haar deuren aan de hoek Cyclamenstraat/Gladiolusstraat open en laat zien welke activiteiten u kunt beleven in dit wijkcentrum. Een goede reden om dit mooie pand ook eens van binnen te bekijken.
Wij zullen u verrassen! Met onder andere een mini rommelmarkt. De Stratumse Nootjes treden op. Er zijn verschillende Yoga demonstraties. In het “repair café” kunt u kleine huishoudelijke apparaten laten repareren. Schroom niet om uw kapotte radio of strijkijzer mee te nemen. “De Leestafel” en “Boek voor een Boek” zullen zich presenteren. Verder kunt u informatie krijgen over alle activiteiten die op dit moment in De Zuidwester worden georganiseerd.
De koffie, thee, limonade en Turkse hapjes van tapenade specialist Kuşadasi zijn gratis. Tegen een schappelijke prijs is er ook bier, wijn, fris en een lekkere vers bereide Turkse pizza te koop.

Kortom twee leuke buurtactiviteiten op één zondagmiddag!

Ga er even uit en kom kijken, buurten en proeven.

 

Basisschool De Talisman, wint voorronde van het Unicef Kinderrechten Filmfestival.

asisschool De Talisman, heeft vanmiddag de eerste prijs gewonnen in de voorronde van het Unicef Kinderrechten Filmfestival. Kinderen van verschillende basisscholen uit Eindhoven en omgeving hadden films ingestuurd die ze zelf hadden gemaakt. met als thema hoe zij de rechten van kinderen zien.

In bioscoop Pathé werden alle films vertoond, waarna een vierkoppige jury bepaalde welke films ze het beste vonden. De eindstrijd ging tussen basisschool De Hanevoet, met hun film Ik Ben Er Ook Nog, en De Talisman met Het Blauwe Oog. Uiteindelijk werd die laatste als winnaar uitgeroepen.

De film is nu door naar de landelijke finale. Die wordt in juni gehouden, in Tuschinsky in Amsterdam.

Bekijk hier de film.

 

Leestafelfunctie bibliotheek nu in Wijkcentrum De Zuidwester

Na de sluiting van bibliotheekfilialen in Eindhoven zijn er in verschillende wijken initiatieven gestart om enkele functies van de bieb te behouden. Zo zijn er in het wijkcentrum De Zuidwester in stadsdeel Stratum initiatieven “De Leestafel” en “Boek voor een Boek” gestart.
De bibliotheek in het Eindhovense stadsdeel Stratum is één van de eerste filialen die ging sluiten. Nu andere filialen in de stad ook dichtgaan, zijn er meerdere wijkcentra die de initiatieven van De Zuidwester overnemen.

Het idee om de bibliotheekfilialen te sluiten en de centrale bibliotheek in gebouw de Witte Dame, in het centrum van Eindhoven, anders in te richten komt vanuit de gemeente. Eerder al werden scholen voorzien van boeken voor de jeugd. Ook wilde de gemeente graag de functie van de Leestafel in de wijken behouden. Daarvoor ging ze op zoek naar geschikte locaties en partners die wilde mee werken. Tom van den Oord is coach van de zelfstandige wijkcentra van de Lumens Groep.

Hii vindt het belangrijk dat de functie van onder meer de Leestafel in wijkcentra blijft behouden. Hij vindt dat deze functie een toegevoegde waarde kan zijn voor een wijkcentrum. “Met de bibliotheek is afgesproken dat we na de sluiting van een filiaal gebruik mogen maken van materialen en middelen, zoals tafels, kasten en stoelen. Het gaat om spullen die ze zelf niet meer nodig hebben”, licht Van den Oord toe. ”Ook helpen ze ons bii het inrichten van een collectie boeken. Vanuit de gemeente is geregeld dat we de beschikking hebben over tien tijdschriften en twee kranten en dat we een computer hebben waarop bezoekers (gratis) kunnen internetten.

Het is prachtig dat we in diverse wijken in Eindhoven, met behulp van de gemeente, de leestafelfunctie kunnen behouden.”
In De Zuidwester wordt al van de Leestafel gebruik gemaakt. Bezoekers kunnen er op hun gemak de krant of een tijdschrift lezen of gratis gebruik maken van het systeem “Boek voor een Boek”, waarbij je een boek mag meenemen als je er een boek voor terugzet. Er staan ruim vijfhonderd boeken in vele genres. Veel boeken zijn afkomstig van het opgeheven bibliotheekfiliaal in Stratum, maar ook door het ruilen komen er vanzelf andere (nieuwe) titels bij.

Bron: Zondagnieuws / Suzanne Grijpink

Lodewijk.JPG

55 woninginbraken en 31 autoinbraken in 1 maand tijd in stratum

55 woninginbraken en 31 autoinbraken in 1 maand tijd in #stratum, visueel gemaakt op een kaartje.

Gisteren, woninginbraak in Ranonkelstraat en poging tot inbraak in Primulastraat. Veel inbraken van de laatste maand door forceren voordeur, doe de deur op nachtslot!!!!! En laat geen spullen in uw auto achter. 

Help de politie de daders te pakken, ben alert en schroom niet, bel meteen bij verdachte situaties. 0900-8844 of bij nood 112.

woninginbraken.jpg

 

 

Komst Jan Linders op Aalsterweg geeft hoop en zorgen.

N.a.v. de bijeenkomst voor de direct omwonenden in café Casino afgelopen maandag zijn er artikelen verschenen in het Eindhovens Dagblad. Tevens treft u hieronder het verslag aan van de avond wat is opgemaakt door Reijs en Foolen.

Vooral de verkeersveiligheid rond het Galvano-terrein baart omwonenden zorgen nu daar in mei van dit jaar een filiaal van supermarktketen Jan Linders opent. Dat bleek gisteren tijdens een informatiebijeenkomst georganiseerd door projectontwikkelaars Marc Reijs en Lee Foolen.

Ongeveer vijftig buurtbewoners waren naar café Casino aan de Aalsterweg getogen om uitleg te krijgen over de gevolgen van de komst van de veelbesproken Jan Linders. Dat in het leegstaande pand tegenover het café een supermarkt komt, vonden veel bezoekers niet zo’n probleem. Wel waren er veel vragen over de verkeersafwikkeling op de nu al drukke Aalsterweg. Omwonenden vrezen gevaarlijke situaties als bezoekers van de supermarkt vanaf de straat het Galvano-terrein opdraaien. „Nu al gaat het iedere maand wel eens mis als er weer eens een fietser over het hoofd wordt gezien. Dat zal alleen maar vaker gebeuren”, sprak een vrouw die tegenover het terrein woont. Omwonende Jan Paulussen vroeg zich af of de gemeente zich wel realiseert wat voor gevaarlijke situaties er straks ontstaan. „Het staat hier nu al iedere dag helemaal vast met auto’s. Dat wordt straks alleen maar erger.”

Gert-Jan van der Meent, bewoner van de Aalsterweg, was een stuk positiever. „Ik ben blij dat er eindelijk iets gedaan wordt met dit pand omdat het anders alleen maar staat te verpauperen.” Wat betreft de verkeersveiligheid maakt hij zich vooralsnog geen zorgen. „Diezelfde discussie werd gevoerd toen zich hier jaren geleden achter het Shell tankstation een sportschool vestigde. Dat is uiteindelijk ook geen probleem gebleken.” Marc Reijs beloofde de omwonenden om samen met de bewonersverenigingen te gaan kijken naar de verkeersveiligheid.
Hij hoopt dat de gemeente alsnog wil meewerken aan de sloop van een deel van de naastgelegen loods waardoor het verkeer veiliger het parkeerterrein kan oprijden.

De gemeente weigerde eerder mee te werken aan vergunningen voor parkeerplaatsen op de plek van deze loods. Dit in de hoop de komst van de supermarkt tegen te houden. Het College van B enW wilde de plannen dwarsbomen omdat deze de ontwikkeling van Boulevard Zuid met twee supermarkten onder druk zouden zetten. De gemeenteraad besloot echter dat de komst van de Jan Linders gewoon volgens de regels is.

Bron: Eindhovens Dagblad, Diede Hoekstra

Notulen_informatie_avond_Aalsterweg_-_GALVANO

 

luchtfoto galvano.JPG

Pagina 1 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén