Maand: augustus 2013

Stand van zaken herinrichting Gerarduslaan.

Op 30 mei hebben wij onze bezwaren uiteengezet bij de bezwarencommissie van de gemeente Eindhoven over de bomen kap op de Aalsterweg. Dit in relatie tot de aanleg van de busbaan en de veiligheid van de Gerarduslaan en de kruising met de Aalsterweg. En op de ochtend van 31 mei 2013 vond een zwaar ongeval plaats., een fietsster werd geschept door een afdraaiende vrachtwagen. Wij stuurden onze hartenkreet van machteloosheid, ‘alles van waarde is weerloos’, naar wethouders en burgemeester. Er was immers beloofd dat de Gerarduslaan heringericht en veiliger gemaakt zou worden voordat de HOV zou worden aangelegd.

Op 21 juni reageerde wethouder Helms op onze noodkreet met het antwoord dat nu met de herinrichting een start gemaakt zou worden. En de uitvoering naar verwachting in 2014 zou plaatsvinden. Maar ook dat de herinrichting van Gerarduslaan geen doorwerking heeft voor de Aalsterweg en dat de herinrichting van het kruispunt een verbetering van de veiligheid gaat betekenen.
Enkele dagen later laten we wethouder Helms en het college weten dat er gerede twijfel is over de veiligheid van de kruising maar zeker ook de veiligheid op de Gerarduslaan een punt van aandacht is. Maar ook hebben we het politiek bestuur van Eindhoven geïnformeerd dat het erg zinvol is om de (her)inrichting van de Gerarduslaan tegelijkertijd te laten plaatsvinden, als de Aalsterweg toch tijdelijk afgesloten is in de zomer van 2014.

Op vragen van wethouder Yasin Torunoglu medio augustus naar de voortgang hebben we op 20 augustus gereageerd dat de uitspraak over de procedure van de kap van de bomen met 6 weken is uitgesteld. En we melden ook dat in de HOV2 Nieuwsbrief #1 van augustus 2013, de Gemeente Eindhoven de aanpak van de Gerarduslaan met geen woord vermeld.

En we spreken uit dat we nog wel vertrouwen hebben dat gemeente Eindhoven de veiligheid en herinrichting van de Gerarduslaan ook zal gaat realiseren in de zomer van 2014.

Ad van Best
Marjon Vissers

gerarduslaan.jpg

Sport- en Speldag 2013

Sport- en Speldag
zaterdag 31 augustus
Kortonjoveld – 13.00 – 17.00 uur – met afterparty

Gratis deelname

Het is de 11e editie van deze sport – en spelmiddag en voor de 3e keer mede georganiseerd door Scouting Stratum en Bloemenbuurt Zuid.

Activiteiten
Er zijn zowel oude vertrouwde activiteiten als veel nieuwe attracties en spellen, voor de aller kleintjes en voor de grotere kinderen. Een klimtoren, kabelbaan, broodjes bakken en speleologie geven de dag een ‘outdoor’ karakter zoals gewend van Scouting Stratum. Maar ook schminken, springkussens en een grote wipe-out baan zal zorgen voor veel plezier. Natuurlijk is ook weer veel ruimte om gezellig met je buurtgenoten bij te praten en van de spelende mensen en kinderen te genieten.

Volleybal-toernooi
Het is geen feest zonder volleybaltoernooi! Dus stel een (straat)team samen en schrijf je met je team (om 13.00 uur) in voor het toernooi!

Afterparty
Vanaf 16:00 start de “afterparty” met pizzabus. Iedereen die wil kan dus gezellig blijven eten, neem dan wel zelf je biertje en/of wijntje mee.

Vrijwilligers
Natuurlijk kunnen we op deze dag ook weer hulp gebruiken. Mensen die even met een activiteit willen helpen. Met een uurtje zijn we al blij. Je kunt je hiervoor aanmelden bij speldag@scoutingstratum.nl .

Water en stroom
Om dit feest mogelijk te maken hebben we water en stroom nodig. We vragen aan mensen die aan het veld wonen of we (tegen een hele redelijke vergoeding) elektra of water mogen gebruiken.

Tot ziens
We hopen dat er weer veel enthousiaste mensen op deze gezellige dag af komen en dat het een zonnige dag wordt. Tot zaterdag 31 augustus!

Knipselssd.JPG

De scholen zijn weer begonnen…….

U let natuurlijk altijd al verschrikkelijk goed op in het verkeer, maar let de komende weken nog even wat extra goed op want…

Na de schoolvakantie is het voor iedereen wennen. Op de eerste plaats voor uw kinderen die weer naar school gaan en nog vol zitten van de avonturen tijdens de vakantie en in een nieuwe klas komen. En niet te vergeten u en alle andere weggebruikers die, na een rustige vakantieperiode weer veel schoolgaande kinderen tegenkomen. Helaas gebeuren er jaarlijks, tijdens de eerste drie maanden na de zomervakantie, relatief veel verkeersongevallen waarbij schoolgaande kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar zijn betrokken. Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Zij beschikken immers nog niet over alle vaardigheden om zich als een ervaren en een volleerd deelnemer in het verkeer te verplaatsen.

Wij rekenen op u medewerking voor een veilige buurt.

DSZWB.jpg

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén