Maand: juni 2013

Verslag bestuursvergadering Stichting Plus 26 juni 2013

Beste buurtgenoten,

In onderstaande link vindt u het verslag van de bestuursvergadering. Hierin komen onderwerpen naar voren die betrekking hebben op de Gerarduskerk, de renovatie van park en een aantal andere zaken.

Klik hier voor het verslag

 

Blik opzij, veger erbij…

Morgen (26 juni) en overmorgen (27 juni) krijgen de straten in onze wijk weer een veegbeurt.

De Gemeente Eindhoven plant zes keer per jaar een veegbeurt in onze buurt.
Bij twee van deze veegbeurten vragen wij U, om rekening te houden met het parkeren van uw auto, zodat de veegwagen extra goed de goten kan vegen.

Wij vertrouwen weer op uw medewerking.

Samen kan er meer… Een schone buurt bijvoorbeeld.

 

fotoveegactie.JPG

 

Gerarduslaan wordt opnieuw ingericht!

Bijna een maand geleden is het bezwaar over de bomenkap Aalsterweg toegelicht bij de bezwarencommissie. Ook is toen de onveilige situatie van de Gerarduslaan aan de orde gesteld. We sloten ons verhaal af met de woorden: “Als van waarde is weerloos”. De uitspraak van de commissie wordt binnen 2 weken verwacht.

Kruispunt Gerarduslaan – Aalsterweg
De dag na de bezwarencommissie was een vreselijk ongeluk op het kruispunt Aalsterweg-Gerarduslaan. Een vrachtwagen, bestemd voor de vrijdagmarkt, schepte een fietser. Opnieuw is contact gezocht met burgemeester en wethouders met de woorden ‘En nu zijn wij sprakeloos’. De pers pakte het op en vorige week is een interview over de veiligheid op dit kruispunt en de noodzakelijke aanpak van de Gerarduslaan uitgezonden op de lokale TV 040.

Resultaat!
Afgelopen vrijdag heeft wethouder Helms laten weten dat de Gerarduslaan in samenspraak met bewoners wordt aangepakt. Eerst wordt gezamenlijk een plan gemaakt en de uitvoering start in 2014.
Samen staan we sterk!

gerarduslaan.jpg

Ariëns Toneel Wagenspel 2013

Op 24 juni speelde het Ariëns toneel haar 50e wagenspel met de titel: “Drie angsten en één groot geluk”.

zie hier het foto overzicht.

Wagenspel Ariëns toneel maandag 24 juni 22:00 op het Gerardusplein.

Op zolder staat tussen oude, vergeten spullen een kist. Op de kist zit het meisje Ariënne. Ze weigert haar verjaardag te komen vieren omdat haar vriend Filo, de oude poppenspeler, er niet meer is. Uit de kist komen drie angsten om haar bang te maken. Als die verjaagd zijn, krijgt Ariënne Filo’s laatste geschenk.

arienstoneel.jpg

Veiligheid kruispunt Aalsterweg / Gerarduslaan

Gerarduspleinplus en Bloemenbuurt-zuid trekken samen op voor een verkeersveilige buurt.

Klik op onderstaand plaatje om de rapportage van studio 040 te bekijken.

studio040.JPG

Boekenruil in de Zuidwester

Zondagmiddag 23 juni, 15.00 -17.00 uur.

Uitgekeken op je boeken? Nieuwe boeken nodig voor de vakantie? Kom dan naar de boekenruil. Neem je stapeltje boeken mee en kijk of anderen iets interessants voor jou hebben. De boekenruil is een gezellige middag waar iedereen terecht kan. Voor groot en klein, praten over boeken en schrijvers, tips uitwisselen, alle genres zijn welkom. Ben je op zoek naar een speciaal boek? Misschien kan iemand je helpen. We proberen zoveel mogelijk met gesloten beurs te handelen. Zin in? Kom dan zondag 23 juni om 15.00 uur naar de Zuidwester.

Kathy van de Berg zal die middag zorgen dat het ruilen op een vlotte manier verloopt. Het gaat ongeveer als volgt: iedereen legt zijn/haar boeken op een tafel, legt daar een duidelijke naamkaart bij en krijgt ook een naamkaartje op. Dan kan iedereen rondkijken en een memo met zijn naam op een boek plakken dat ie graag zou willen hebben. Daarna begint het ruilen. Voor naamkaartjes etc. wordt gezorgd. Jij hoeft zelf dus alleen maar boeken mee te nemen en daarna met andere ‘nieuwe’ boeken weer naar huis te gaan. Iedereen blij!! Hopen wij!

Lijkt het je wel wat? Doe mee. Hoe meer zielen, hoe meer er te ruilen valt!

 

Knipsel boeken smily's.JPG

Goed idee? Doe mee!

Sinds 18 februari, toen de eerste inloopavond van dit initiatief plaatsvond, zijn er al flinke stappen gemaakt door de werkgroepen die bezig zijn met de Herbestemming van de Gerarduskerk.

Om een goede binding te houden met elkaar, organiseren we naast de werkgroepbesprekingen ook inspiratiebijeenkomsten. Hier kunnen de verschillende werkgroepen hun voortgang presenteren en besteden we ook aandacht aan andere gelijkwaardige initiatieven. Op 28 mei hielden we zo’n inspiratieavond. Geweldig om te zien dat er zowel concretiserend als out of the box gedacht wordt. Zo ontstaan er erg fraaie ideeën en gaan de werkgroepen elkaar opzoeken om bepaalde onderwerpen samen verder uit te diepen.

Inspirerende ideeën en praktische informatie
Zo werden we door de werkgroep Bouw en Visualisatie getrakteerd op een presentatie waarin de historische opbouw van het gebouw en de omgeving werd getoond. Daarnaast zat de presentatie boordevol inspirerende ideeën en praktische informatie over wat de stappen zijn om te komen tot een goed traject voor de herbestemming.

Steun van parochie, gemeente en provincie
Alle werkgroepen gaan samen aan de slag om tot een visie te komen die zo breed mogelijk gedragen wordt. Binnen deze visie zullen we een aantal invullingsvarianten gaan uitwerken om de slagingskans zo groot mogelijk te maken. We kunnen daarbij rekenen op medewerking van gemeente en provincie. Zo zijn we o.a. in gesprek met de provincie inzake de financiering van een haalbaarheidsonderzoek. We vinden het als werkgroepen op dit moment vooral belangrijk dat de ‘loop’ weer in het gebouw komt, om zo de situatie van leegstand zo kort mogelijk te houden. Gelukkig vinden we hierin een enthousiast parochiebestuur dat welwillend meedenkt over de praktische invulling. We hopen de eerste invulling zo snel mogelijk vorm te kunnen geven.

Goed idee? Doe mee!
De werkgroepen korte en lange termijn hebben een goede inventarisatie gemaakt van alle ideeën die door onze wijkbewoners op 18 februari zijn ingebracht. En inmiddels hebben zich ook nog andere initiatieven aangemeld. Hier is een eerste filtering uit gemaakt op basis van de wensen en voorwaarden die gelden voor een stralende toekomst van onze kerk. We hebben zowel voor de lange termijninvulling als voor de invulling op korte termijn al veel enthousiaste initiatieven op de shortlist staan. Mocht u ook een goed plan hebben? Heeft u bijvoorbeeld ruimte nodig voor uw vereniging of onderneming? Dan horen we dat natuurlijk graag! Stuur een e-mail naar info@gerarduskerk.nl en vertel ons alles over uw ideeën.

bijeenkomst.jpg

www.gerarduskerk.nl

Mary Poppins in de Zuidwester

altijd al eens een medley van Mary Poppins willen horen??
dan is nu je kans! woensdag 12 juni treed het koor de stratumse nootjes op in de Zuidwester. Het begint om 19.00 uur en de toegang is gratis! Maar vol is vol!

stratumsenootjes.jpg

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén