Donderdag 30 mei aanstaande is de hoorzitting op het gemeentehuis over de bomenkap Aalsterweg, Floralaan en Anton Coolenlaan.
Alle bezwaarmakers hebben een brief ontvangen en zijn om 15.15 uur uitgenodigd op het gemeentehuis. De commissie verzoekt om met een paar mensen het woord te voeren. Natuurlijk willen Ad van Best en Marjon Vissers graag het bezwaar verder toelichten bij de bezwarencommissie maar het staat natuurlijk voor éénieder vrij om dat zelf ook te doen. Als je het woord wil voeren tijdens de hoorzitting is het fijn om even te weten wie zich daarvoor aanmelden. Zou je dat willen laten weten aan Ad van Best: advbest@xs4all.nl

bomenkapaalsterweg.jpg