Maand: februari 2013 Pagina 1 van 2

Inspirerende avond.

Betrokkenheid en het bundelen van talenten is wel de samenvatting van de succesvolle avond over de toekomst van het gebouw Gerarduskerk. Ruim 100 mensen willen meedoen en meedenken over een nieuwe functie van de kerk. Wat een inspiratie en energie om met verschillende buurten de handen in elkaar te slaan. Ook nodig want het traject zal nog lang duren en veel hobbels tegenkomen. Een uitgebreid verslag volgt later.

laatstedienst.jpg

Vanavond bijeenkomst over de toekomst van de Gerarduskerk.

Valt het gebouw in handen van een projectontwikkelaar? Komt het lang leeg staan? Wordt het misschien gesloopt? Komt er een nieuwbouwcomplex voor in de plaats?

Kunnen wij samen de handen in elkaar slaan en zelf zorgen voor het middelpunt van onze buurt!
Gezamenlijk een plan uitwerken voor een ander soort sociaal-maatschappelijk centrum, in combinatie met een commerciële functie.

Wil je hier over meedenken, kom dan vanavond (maandag 18 februari) naar de Talisman om 20.00 uur. (inloop vanaf 19:50)
We willen alle goede ideeën verzamelen voor functies die je in de kerk zou kunnen onderbrengen en vooral nieuwe ideeën voor een commerciële partner die hier goed in zou passen.
Verder nodigen we iedereen uit die mee zou willen werken om alle mogelijkheden uit te zoeken. Daarvoor willen we werkgroepen samenstellen van mensen die dit idee zien zitten en die misschien ergens hun persoonlijke capaciteiten voor in kunnen zetten.

We zoeken vooral mensen met creatieve ideeën en plannen,
– die gelijksoortige projecten willen uitzoeken
– die willen kijken naar andere soorten partners
– die gesprekken willen voeren met bisdom, gemeente en corporaties.
– die bouwtechnisch mogelijkheden kunnen beoordelen
– financiële scenario’s vastgoed kunnen vergelijken
– die schetsen kunnen visualiseren van indeling en sfeer en vooral die dit gezamenlijk met anderen willen realiseren!

Bedenk wel, het is een erg ambitieus plan met heel veel mogelijkheden, maar er is net zoveel kans dat het uiteindelijk niet gaat lukken.

Samen kan er meer!

kerkzonsopkomst.jpg

Scouting Stratum nog in de race voor Leukste Vereniging .

Elke vereniging is uniek. Maar wat maakt een vereniging nou de leukste van Nederland? Bij de Verkiezing van het Leukste Vereniging kan er gestemd worden tot en met 28 februari 2013, stemmen is kosteloos. Onze link om te stemmen is http://bit.ly/103TN98%20

Scouting Stratum is uitgeroepen tot de Leukste Vereniging van Eindhoven en gaat nu voor de Leukste Vereniging van de Provincie. De winnaars van de provincie gaan door naar de landelijke ronde. Alle provinciewinnaars ontvangen een Award tijdens een feestelijke bijeenkomst. Rapportcijfers. Bij het stemmen kan men cijfers geven voor sfeer binnen de vereniging, betrokkenheid van leden, bijdrage van vrijwilligers, verenigingsactiviteiten en bestuur.

Goed doel. Voor iedere stem keert de organisatie samen met haar partners € 0,05 uit aan KiKa dat als doel heeft om kanker bij kinderen uit de wereld te helpen.

Organisatie. De verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met onder meer KiKa. De organisatie is in handen van Vote Company. Kijk voor meer informatie op http://www.leukstevereniging.nl

Prijzen. Bij het uitbrengen van een stem maken stemmers direct kans op leuke prijzen zoals een reis naar Parijs voor 2 personen, de nieuwe iPad, of een dagje wellness voor 2 personen.

In de laatste Provinciale tussenstand staan we (nog) bovenaan maar we hebben uw stem nu hard nodig.

Scouting Stratum, de plek voor de jeugd van 5 tot 105.

scouting stratum.JPG

KINDERKLEDINGBEURS!

Zaterdag 16 maart a.s. organiseert buurtvereniging “Pasteurlaan e.o.”  weer een kinderkledingbeurs van 11.00 uur tot 12.30 uur in de hal van basisschool Floralaan,  Floralaan-West 264 in Eindhoven. Wilt u kleding verkopen, meldt u dan aan per email: kledingbeurs@gmail.com. U ontvangt dan een verkoopnummer en de uitgebreide informatie.

70% van de opbrengst is voor u, 30% van de opbrengst komt ten goede aan kinderactiviteiten georganiseerd door de buurtvereniging.

Wij hopen u te zien!

Namens de vrijwilligers van de kinderkledingbeurs.

Emotioneel afscheid van de Gerarduskerk.

Aan het einde van de bijna twee uur durende Heilige Mis krijgt pater Paul een staand applaus. Hij heeft net zijn dankwoord uitgesproken voor de samenwerking in de afgelopen vijf jaar ‘met de vele vrijwilligers, op wie ik nooit een vergeefs beroep deed’. Ondanks dat de Nederlandse taal de Indiër nog steeds merkbaar moeite kost, heeft hij de harten van zijn parochianen gewonnen. En dat was wederzijds. Een overplaatsing naar de parochie in Hapert riep veel protest op en hij was er zó ongelukkig dat het al snel werd teruggedraaid.

Het is niet de enige emotie voordat pastoor René Wilmink van de overblijvende Sint-Jorisparochie de deur van de Sint Gerardus Majellakerk met gevoel voor drama op slot doet. Een van de vrijwilligers zegt nog maar eens dat de bisschop zijn besluit de kerk te sluiten ‘zonder enige vorm van inspraak met de parochianen’ had genomen. En Laurens van den Boezem, vice-voorzitter van het voormalige parochiebestuur, is zó aangedaan dat hij zijn toespraak niet kan uitspreken.

Waar op andere zondagen zo’n tachtig meestal oudere gelovigen elkaar vonden, is nu bijna elke plaats in de kerkbanken bezet. De bezoekers luisteren naar de Missa Brevis van Joseph Haydn, gezongen door De Roostenzangers, het Tuindorpkoor en de Cantorij Sint Joris. En naar de preek van Wilmink. Vasthoudend aan de overtuiging dat de conservatieve weg van Rome de enige juiste is, heeft hij een passende parabel gevonden in het verhaal waarin Jezus zijn boodschap gaat verkondigen aan de oevers van het meer van Gennesareth. Hij trof er twee vissers, moedeloos nadat ze na een lange nacht hun lege netten hadden opgehaald. „Tegen alle logica in zei Jezus hen opnieuw naar het diepe te varen. Ze kwamen terug, hun boten tot zinkens toe overladen met vis”, aldus Wilmink. „Maar vanaf nu gaat u mensen vangen, hield Jezus hen voor. Dat vraag ik vandaag ook aan u. Vertrouw op zijn woord, net zoals die twee vissers deden. Ook als het geen zin lijkt te hebben.”

Terwijl de pastoor met de heilige relikwieën naar de Sint-Joriskerk vertrekt, loopt de koffieruimte vol. Riky Michies (79) heeft met haar dochter een plaatsje gevonden. Ze kwam elke zondag alleen naar ‘de Gerardus’. „Volgende week ga ik naar de Pius X”, zegt ze monter. „Mam, dat is te ver. Je hebt geen vervoer.” „Nou ja ik zie wel.” Voorlopig draagt pater Paul elke zondag om half tien de Heilige Mis dáár op, in de Pius X-kerk.

Hij gaat zich de komende tijd bezinnen op zijn toekomst. Die ligt in India, zoveel werd gisteren duidelijk.

gerardus.JPG

Eindhovens Dagblad – Geert van Elten.

Requiem voor een buurtkerk.

De laatste heilige mis in de Gerarduskerk wordt zondag 10 februari, opgeluisterd door drie koren: De Roostenzangers, alle 88 jaren aan de kerk verbonden, het Tuindorpkoor, dat er twee keer per maand zingt sinds hun eigen kerk aan het Servaasplein sloot in 2004. En de Cantorij Sint Joris.

De akoestiek van de kerk is altijd goed geweest, vindt dirigent Jos Thomassen. “Zeker voordat de kerk in de kerk” gebouwd werd. Thomassen heeft er 29 jaar lang het koor De Roostenzangers aangevoerd. Hij doelt op de vierkante zaal achterin de kerk, die sinds 1991 onderdak biedt aan de het parochiecentrum en een kapel. Coby den Exter, alt en bestuurslid, vindt dat ze door die zaal vanaf het koor achterin de kerk minder binding heeft met de kerkgangers in het voorste deel. Jos van Dijk is blij met de latere verbouwing waarbij een groot doek dat het zicht nog meer belemmerde, is verwijderd.

Van Dijk beleeft over drie jaar zijn gouden jubileum. De drie benadrukken dat de sluiting niet het einde van de De Roostenzangers betekent. Hoewel begonnen als kerkkoor, is dat niet meer het belangrijkste. Nog ééns per maand luisteren ze een zondagsdienst op met een beperkt aantal zangers, want sommigen hebben niets met kerkmuziek. Toch is er licht weemoed. Want hoewel de kerk als instituut voor het koor niet meer leidend is, heeft het christelijk geloof wel tot veel mooie muziek geleid. “En de kerk is daarvoor het geëigende podium”, zeggen de Jossen in koor.

Roostenzangers en Gerarduskerk hebben elkaar versterkt. “En deel van ons publiek kent ons van de kerk”, weet Van Dijk. “Andersom kun je stellen dat de nachtmis met kerstmis vol zit omdat wij er zingen.” Voor het Tuindorpkoor is het na 10 februari wel afgelopen, stelt Jan Verheijen. “In 2004 is de harde kern van 25 zangers meeverhuisd naar de Gerarduskerk.” Daarvan zijn er achttien over. Dat maakt het moeilijk alle partijen goed te bezetten. Zeker nu een paar overwegen te stoppen. Hij hoopt met de overblijvers onderdak te vinden bij een bestaand kerkkoor.

koren.jpg

Eindhovens dagblad – Geert van Elten- Jurriaan Balke.

Buurten zoeken nieuwe locatie.

Met zijn buurtgenoten maakt voorzitter Wim Raaymakers van de stichting Gerarduspleinplus zich hard voor behoud van het markante kerkgebouw en voor een nieuwe bestemming. Hij verzucht: Als je dit afbreekt komt het nooit meer terug. Pastoor René Wilmink van de St. Jorisparochie zal zondag 10 februari na de laatste heilige mis de Gerardus Majellakerk ontrekken aan de eredienst. Het is een gevolg van de sanering in de aantal parochies in het bisdom Den Bosch.

De Gerarduskerk is bijna negentig jaar geleden gebouwd als stedenbouwkundig middelpunt van de nieuwe Stratumse uitbreidingswijk. Het idee van sloop is een nachtmerrie voor ons. Kijk naar de Tivolikerk. Jarenlang zo’n gapend gat in de wijk, vreselijk.

Wim Venhuis, ook al jaren actief in de buurt, mijmert over de mogelijke nieuwe functies van het gemeentelijk monument. Die monumentenstatus hoeft geen probleem te zijn, kijk naar de Don Boscokerk, daar zijn zelfs grote ramen in de gevel geplaatst, er zit nu een kinderdagverblijf.

Raaijmakers verwijst graag naar de ontwikkeling bij de voormalige Pastoor van Arskerk in Woensel. Daar heeft corporatie Woonbedrijf de buitenkant authentiek gerestaureerd en binnen kantoren en verschillende maatschappelijke functies en het werkt goed voor de onderlinge contacten in de buurt,

Gerarduspleinplus heeft samen met de Bloemenbuurt Zuid en Kerstroosplein alle 2500 adressen in de drie buurten uitgenodigd maandag 18 februari naar basisschool de Talisman te komen om allerlei ideeën te genereren. Venhuis verheugt zich al bij voorbaat. We hebben zoveel talenten in onze buurt, mensen die allemaal iets kunnen, dat wordt een leuke avond. De beide andere buurten hebben een woonhuis tot hun beschikking voor gezamenlijke activiteiten, maar dat is te klein voor grote groepen. Vlakbij het Gerardusplein ligt buurthuis De Zuidwester, maar Raaijmakers en Venhuis weten dat de gemeente daarvan af wil.  Het idee om een nieuw wijkgebouw onder te brengen in de oude school aan de Geraniumstraat bleek te duur”, vertelt Venhuis.  En de kerk blijft hoe dan ook staan, die is vijf jaar geleden nog gerestaureerd. Voor het gebouw is het beter als het in gebruik blijft, anders dreigen verval en baldadigheid.”

Beide zijn geen zondagse kerkgangers, maar komen er wel eens voor een uitvaart. Raaijmakers:  Het zou geweldig zijn als dat zou kunnen blijven, dat je in een gemeenschappelijke ruimte afscheid kunt nemen van een buurtbewoner.  Hij hoopt dat het uurwerk in de toren onderhouden blijft.  Want een klok die niet gelijk loopt, dat kan niet. Dan zetten we hem stil op twaalf uur. Maar laten we hopen dat het niet zover komt, en dat de gemeente en bisdom barmhartig mogen zijn.

Eindhovens Dagblad – Geert van Elten – Jurriaan Balke

wim en wim.jpeg

 

Onderzoek naar conditie bomen Aalsterweg Eindhoven.

Er komt alsnog een onafhankelijk onderzoek naar de conditie van de bomen langs de Aalsterweg tussen de Kortonjolaan en de Floralaan-West.

Pas als de uitkomst bekend is, wordt er een kapvergunning verleend. Dat heeft de projectmanager HOV2, René Schepers, donderdagavond toegezegd tijdens een drukbezochte informatieavond in de Saltoschool Floralaan.

Ook de vier te kappen bomen aan het begin van het kastanjelaantje achter het Indoor Sport Centrum worden onderzocht. Schepers beloofde bovendien dat de vier pas worden gekapt als het gemeentemonument Eikenoord is verkocht. Want het zou moeilijk te verteren zijn als na de kap het pand niet verkocht wordt en alsnog sloop volgt, zodat de busbaan rechtdoor kan gaan.

De discussie rond de bomenkap heeft alles te maken met het inmiddels al vier jaar oude besluit van de gemeenteraad tot aanleg van de tweede lijn voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer van Nuenen via het NS-station en Hotel Eindhoven naar de High Tech Campus. Daarvoor zijn vrijliggende busbanen nodig. Op de relatief smalle Aalsterweg zijn daarvoor verschillende maatregelen onvermijdelijk.

aalsterweg.JPG

ED.nl /Geert van Elten /Irene Wouters

Ook aandacht voor dichte kerk.

De Gerarduskerk wordt zondag aan de eredienst onttrokken.

Als Mia van den den Heuvel vanuit haar huiskamer schuin naar rechts kijkt, ziet ze de zijkant van de kerk aan het Gerardusplein. Al vanaf 1959, eigenlijk nog langer, want de eerste tien jaar woonde ze met haar Cor en hun eerste vier van later zeven kinderen in bij haar moeder, een paar huizen verder in dezelfde straat. Toch heeft de kerk voor haar van binnen nog meer betekenis. Ze is een van de ongeveer twintig vrijwilligers die pater Paul helpen bij alles wat er in de kerk gebeurt. Pastoor Rene Wilmink van de St. Joris Parochie zal zondag 10 februari, na de laatste heilige mis de Gerardus Majellakerk onttrekken aan de eredienst. Het is een vervolg op de sanering in het aantal parochies in het bisdom.

Voor Mia van den Heuvel (83) begon het ooit bij de doop van een pasgeboren kind. Toen werden er vrijwilligers gevraagd. Ik was gewend te helpen op school aan de Balsemienstraat, waar mijn jongens naar toe gingen, dus ik zei JA. Ze is blijven poetsen en dat doet ze nog steeds. Elke donderdag doet ze met een groepje de kerk van voor naar achteren. En ze is de eerste reserve voor het lezen van de voorbeden en het epistel tijdens de mis. Zingen kan ik niet, op school moest ik altijd achterin bij de jongens staan. Maar nu heb ik een goede microfoonstem, zeggen ze. En ik vind het fijn om te doen. Wel moet ik me goed voorbereiden, want die Bijbelse teksten zijn vaak ingewikkeld, met lange zinnen.

Wat vind ze van de sluiting van de kerk?. Op zich erg, maar ik begrijp het wel. Kijk, de tachtig bezoekers die er zondags zitten zijn wel genoeg voor een viering, maar ik snap dat je daarvoor niet een heel kerkgebouw in stand kunt houden en ook nog verwarmen. Dat is te duur. Mia beseft dat niet iedereen er zo nuchter over denkt. Maar sommigen die zich het meest verzetten, komen niet eens uit Eindhoven.

Zondag neemt de pastoor de hosties en de monstrans mee naar de St. Joriskerk om de parochianen de weg te wijzen, maar ik ga voorlopig op zaterdagavond naar de mis in de Pius-X kerk, zegt Mia. En anders lijkt me de kapel van Eikenburg ook wel wat. Tenzij velen van hier toch naar de Joris gaan. Want het gaat haar behalve om de godsverering ook om de verbinding met haar omgeving. Geloven doe je niet alleen. En het poetsen is nog niet gedaan. Want als de pastoor zondag met officieel vertoon de kerk sluit, gaat de deur donderdag weer open. Ook al gebeurt er voorlopig niets.

mia.JPG

Eindhovens Dagblad / Geert van Elten

Informatieavond bomenkap Aalsterweg 7 februari, 20.00 uur in BS Floralaan.

Ook in dit prachtige laantje worden bomen gekapt als de vergunning bomenkap Aalsterweg wordt verleend.

De omgeving maakt zich buitengewoon zorgen over het kappen van veel bomen aan de Aalsterweg en de A. Coolenlaan. We vragen ons oprecht af of opnieuw de mogelijkheid kan worden onderzocht om een HOV2 aan te leggen met behoud van meer bomen dan nu wordt voorgesteld.

In de aanloop naar donderdagavond heeft een werkgroep uit de buurt zich verdiept in het onderwerp bomenkap-HOV2 en soms zijn we verbaasd over de feiten die naar boven komen. Sommige feiten kunnen we niet checken en ander feiten lijken in de volgorde van de besluitvorming niet logisch, noch volgens afspraak.

Veel buurtgenoten in 3 buurten zijn in een oplage van 2500 nieuwsbrieven uitgenodigd. Graag zien we u donderdag om 20.00 uur op basisschool de Floralaan.

bomenkap.jpg

Pagina 1 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén