Noteer alvast in je agenda:

7 februari: informatieavond Bomenkap Aalsterweg, 20.00 uur in de basisschool Floralaan.
18 februari: informatieavond voortbestaan Kerkgebouw, 20.00 uur in basisschool de Talisman.

Meer informatie volgt later op FB, deze site en in de gele nieuwsbrief die volgende week huis-aan-huis wordt verspreid.

gerarduskerk.jpg

Deze foto is uit de tijd dat het Gerardusplein nog Roostenplein heette.