Maand: januari 2013 Pagina 1 van 2

Gemeente: Aalsterweg straks mooier dan ooit

Het kappen van tientallen bomen en struiken langs de Aalstwerweg in Eindhoven mag pijnlijk lijken, maar zal op termijn een verbetering betekenen.

Samen met de aanleg van de HOV2-buslijn zal een groot aantal zwakke bomen vervangen worden door nieuwe exemplaren. Ook wordt de bestrating rond de bestaande platanen aangepast zodat de bomen meer ruimte krijgen.

Dat laat de gemeente Eindhoven weten naar aanleiding van de ophef die in de Gerardusbuurt is ontstaan over de voorgenomen kap van 86 bomen langs de Aalsterweg.

Die ophef heeft de betrokkenen verbaasd, zegt René Schepers, senior projectmanager van HOV2. Wij en de buurt zitten helemaal op één lijn, aldus Schepers. De operatie lijkt pijnlijk, maar op termijn zal de Aalsterweg alleen maar mooier worden. De gezonde bomen langs de weg zullen vrijwel allemaal gespaard blijven, een aantal zieke eiken zal de werkzaamheden waarschijnlijk niet overleven en wordt vervangen. 

Aalsterweg.jpg

infoavonden bomenkap Aalsterweg en voortbestaan kerkgebouw

Noteer alvast in je agenda:

7 februari: informatieavond Bomenkap Aalsterweg, 20.00 uur in de basisschool Floralaan.
18 februari: informatieavond voortbestaan Kerkgebouw, 20.00 uur in basisschool de Talisman.

Meer informatie volgt later op FB, deze site en in de gele nieuwsbrief die volgende week huis-aan-huis wordt verspreid.

gerarduskerk.jpg

Deze foto is uit de tijd dat het Gerardusplein nog Roostenplein heette.

Herhaalde oproep:

Op woensdag 23 januari vanaf 20.00 in de Zuidwester is er een buurtbijeenkomst om voor 2013 en verder nieuwe plannen en werkgroepen te maken. Ik heb een inventarisatie gemaakt van mensen die de handen uit de mouwen willen steken voor de buurt. Heel Fijn!
Voor de Winterbuurtborrel 2013 zijn voldoende mensen.
Er is een nieuwe beheerder voor de materialen.
Het bestuur heeft nieuw bloed.

Jullie hebben inmiddels de gele huis aan huis nieuwsbrief mogen ontvangen met een overzicht aan vacatures. Ik hoop dat dit veel buurtgenoten inspireert om zich ook in te zetten voor de buurt en hun te mogen ontmoeten op woensdag.

Groet, Wim Raaijmakers

 

Ons huis Gerarduslaan te koop!

Emile Heerkens 22 januari 13:46

Ons huis in de Gerarduslaan 51 staat vanaf vandaag te koop. Geef t door, geef het door! Mocht je iemand kennen die in onze verschrikkelijk leuke en mooie buurt wil wonen en 339.000 ook een mooie prijs vindt dan is dit de ultieme kans op een herenhuis van 560 m3, 5 kamers plus topzolder (3 vaste trappen!) en een badkamer met jacuzzi (met lichttherapie!). Bovendien: gebruiksklaar (alle onderhoud is gedaan), leuke buren en dakterras!

 

Renovatie Gerarduspark.

Medio maart zal gestart worden met de renovatie van het Gerarduspark.

In het totaal zullen 13 bomen gekapt en 15 bomen herplant worden. Twee bomen aan de rand van het hondenlosloopterrein zijn al eerder gekapt en zullen bij de renovatie herplant worden.

5 (monumentale) bomen moeten vanwege een slechte conditie en/of gevaar voor de veiligheid medio maart 2013 gekapt worden. Dit moet de gemeente vanuit haar wettelijke zorgplicht zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Men probeert de renovatiewerkzaamheden zoveel mogelijk op de werkzaamheden in maart aan te laten sluiten. Mocht het gebeuren dat niet alle werkzaamheden in maart 2013 plaats kunnen vinden (vanwege te doorlopen procedures, weersomstandigheden etc.), dan worden de resterende 9 bomen in het najaar van 2013 verwijderd. De aanplant van de 15 bomen vindt dan in het najaar 2013 plaats, vanwege het plantseizoen.

In bijgaande wijkinfo, die is verspreid onder de direct aanwonenden, is te lezen en te zien welke bomen zullen worden gekapt en herplant, en wat verder de afspraken zijn, die gemaakt zijn tussen de gemeente en buurtvertegenwoordiging m.b.t. deze renovatie.

Wijkinfo december 2012

gerarduspark.JPG

Actie buurtschuiver

Vannacht en morgen flinke sneeuwbuien verwacht. Doet u ook weer mee aan de Actie Buurtschuiver!

Helpt u mee aan een veilig en begaanbaar voetpad voor iedereen?
Met een sneeuwschuiver of bezem en schoffel heeft u in 10 minuten zo een heel stuk stoep vrij van sneeuw. Niet alleen veilig voor u zelf maar vooral ook voor alle ouderen en mensen die slecht ter been zijn. U voorkomt daarmee dat zij soms dagenlang geïsoleerd raken van hun sociale omgeving.

Deze tips kunnen u een handje helpen!

– Probeer de sneeuw zo snel mogelijk te ruimen, anders komt het vast te zitten.
– Maak stoepen altijd drie tegels breed vrij, zodat ook mensen met rollators of rolstoelen veilig kunnen passeren.
– Losse sneeuw kunt u met een sneeuwschuiver of bezem ruimen. Vastzittende sneeuw kunt u met een schoffel losmaken.
– Heeft uzelf geen sneeuwschuiver? Vraag het eens bij de buren of de straatcontactpersoon.
– De gemeente stelt geen zout of zand beschikbaar aan bewoners. Wij adviseren u om in de winter altijd een voorraadje strooizout voor eigen gebruik in te slaan.
– Na het sneeuwruimen is er maar weinig zout nodig om het restant te laten smelten. Strooi het zout gelijkmatig uit en laat het ongeveer 30 minuten inwerken. Veeg indien nodig de overblijvende drab aan de kant, anders bevriest dit mogelijk weer.
– Deponeer de sneeuw niet voor straatkolken, straatgoten, meterkasten en afvalcontainers. Deze moeten bereikbaar blijven.
– Maak afspraken met de buren, samen is het ook gezelliger dan alleen.
– En last but not least: mogelijk kunt u ook hulp bieden aan mensen die zelf geen sneeuw kunnen ruimen, zoals mensen die minder mobiel zijn, senioren en mensen met een beperking.

Helpt u ook mee?

 
sneeuwschuifactie.JPG

Voortgang bomenkap Aalsterweg.

De reacties en verontwaardiging op Facebook en in de pers over de bomenkap aan de Aalsterweg, heeft veel losgemaakt. Klankbordgroep “trefpunt Groen Eindhoven” wilde eigenlijk positief adviseren over de aanvraag van de kapvergunning maar houdt haar advies nu in beraad totdat opnieuw met de buurt is gesproken.

De gemeente heeft afgelopen week actief contact opgenomen met de buurtvereniging en wil graag tekst en uitleg komen geven over de aanleg van de HOV-busbaan en de bomen die daarvoor gekapt moeten zijn voor de lente. Voor meer informatie wordt verwezen naar www.hov2.nl

Het is nog steeds niet duidelijk wanneer het college een besluit neemt over de bomenkap, dus kunnen we nog geen bezwaar maken.

In de buurt wordt wel met een kleine werkgroep het volgende voorbereid:

– Samen met de Bloemenbuurt-Zuid en het Kerstroosplein een informatieavond organiseren, waar de gemeente en de klankboordgroep tekst en uitleg komen geven. De avond zal voor carnaval plaatsvinden in de Talisman, de datum wordt nog bekent gemaakt via FB en een nieuwsbrief huis-aan-huis.

– Met juridische ondersteuning kijken wat er gedaan kan worden om een collectieve bezwaarprocedure of burgerinitiatief te gaan opstarten.

boomaalsterweg.png

Scouting Stratum is Leukste Vereniging van Eindhoven

Scouting Stratum is uitgeroepen tot de leukste vereninging van Eindhoven met de hoogste score en het meest aantal stemmen. Met dank aan ieder die daaraan bijgedragen heeft. Daar zijn we erg trots op, zeker na de viering van het 100-jarig bestaan in 10212 is dit een kroon op de inzet van de vele enthousiaste vrijwilligers.

Samen met negen andere Brabantse winnaars gaat Scouting Stratum nu door naar de provincie-ronde als afgevaardigde van Eindhoven. Help Eindhoven om de leukste veraniging te hebben van de provincie!

Breng hier uw Stem uit en steun Scouting Stratum met een 10.

Voor meer informatie www.scoutingstratum.nl

 

Kerstboom inleveren op zaterdag 12 en 19 januari

U kunt op de zaterdagen 12 en 19 januari weer uw kerstboom inleveren. Dat kan op het Gerardusplein voor de kerk tussen 10.00 en 15.00 uur. Als u de kerstboom inlevert, kunt u meedoen aan een loterij en maakt u kans op leuke prijzen.

Biomassa

Lever uw kerstboom in en draag een steentje bij aan een duurzamer Eindhoven. Uw ingeleverde kerstboom krijgt namelijk een tweede leven als groene energie. De bomen worden verwerkt tot biomassa. Hiermee wordt bijvoorbeeld het ir. Ottenbad en de wijk Meerhoven verwarmd. Uit de energie van één kerstboom kan een uur lang lekker warm gedoucht worden of een LED-lamp van 5 watt bijna een jaar branden (gem. 4 uur per dag). De kerstboom kan natuurlijk ook in stukken in de groenbak.

Kerstboomloterij

Mensen die hun kerstboom inleveren, ontvangen een lot voor de grote kerstboomloterij. Hiermee maakt u kans op leuke prijzen zoals energie spaarboxen, LED-lampen of kaartjes voor het zwembad of de ijsbaan. De hoofdprijs is een zonnepanelenset. Voor de jeugd zijn er PSV jubileum-caps en duurzame bouwpakketten te winnen. Hiermee willen wij hen stimuleren om kerstbomen van buren, familie of zwerf-kerstbomen (kerstbomen die op straat liggen) weg te brengen en zo hun kans op een mooie prijs te vergroten.

Deze actie is een initiatief van de gemeente Eindhoven en Duurzaam Eindhoven.

kerstboomactie.jpg

23 januari 20:00, Buurtbijeenkomst in Zuidwester.

Op woensdag 23 januari is er een buurtbijeenkomst om 20.00 u in de Zuidwester. Programma: bespreken en invullen van wat werkgroepen, ideeen verzamelen voor het komende jaar en bijpraten over wat er speelt. O.a. de toekomst van de Gerarduskerk (10 februari laatste dienst), de stand van zaken renovatie gerarduspark en de (verstrekkende) gevolgen voor de wijk van de geplande aanleg van een busbaan op de Aalsterweg.
Binnenkort valt onze nieuwsbrief in uw brievenbus.
Denk, praat en doe mee!

Groet namens stichting Plus, Wim Raaijmakers

Pagina 1 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén