Op woensdag 28 november heeft er een inloopmiddag plaatsgevonden in de Zuidwester betreffende de verkenning van het maatschappelijk vastgoed in Stratum Kortonjo.

Een ieder was vrij om daar zijn of haar mening te geven. Dit heeft geresulteerd in bijgaand (concept) document wat komende week donderdag 13 december, door een aantal betrokken organisaties zal worden besproken, en na vaststelling zal worden doorgestuurd naar de betrokken beslissers.

Heeft u nog vragen aan- en/of opmerkingen waarvan u vindt dat deze beslist meegenomen moeten worden, stuur deze dan in een mail aan: f.jonkers@eindhoven.nl

http://www.gerarduspleinplus.nl/files/20121206_gebiedsverkenningStratumKortonjoconclusies.pdf

Zuidwester.jpg