De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 17150555


 Het bestuur

  1. Actief lid: Emile Heerkens, Gerarduslaan 51, tel. 040- 2930214
  2. Secretaris: Anja Yska, tel. 040-2126361
  3. Voorzitter: Wim Raaijmakers, Cyclamenstraat 31, tel. 040-2112519
  4. Penningmeester: Martijn Mocking, Balsemienplein 2, tel 040- 8482068

 

Achtergrond

Filosofie

De initiatiefnemers hebben de stichting opgericht met de bedoeling om de krachten en kwaliteiten van onze buurtbewoners te bundelen. De filosofie hierachter is even eenvoudig als doeltreffend: Samen kan er meer. Hierachter zit de gedachte dat veel mensen tegenwoordig enerzijds hoge verwachtingen van instanties hebben en anderzijds aangespoord willen worden om zelf actief en georganiseerd te geraken.

Actief

Binnen stichting Plus overheerst de gedachte dat alles waar je positieve energie en aandacht in stopt gaat groeien. Het tegendeel is ook waar. Wij concentreren ons liever op positieve resultaten waar alle buurtbewoners plezier en voordeel aan kunnen beleven. Niet zeuren dus over wat je niet wil, maar actief aan de slag met wat je wél wil.

Doelstelling

Doel van de stichting: inventariseren, coordineren en samen met buurtbewoners realiseren van activiteiten die de leefbaarheid, veiligheid en gezelligheid van de buurt bevorderen.

Organisatie

Door goed georganiseerd te zijn, zijn we gesprekspartner voor gemeente, politie en andere organisaties. Hierdoor kunnen allerlei ideeën en wensen makkelijker worden aangepakt en gerealiseerd. Ook kan de stichting diverse subsidies aanvragen om ideeën te helpen realiseren.