Maand: maart 2012

Buurtpreventie

Dat is samen werken aan een veilige en leefbare buurt. Door in iedere straat ten minste een aanspreekpunt te hebben voor vragen, klachten en het verzamelen van informatie. Dat kan door persoonlijk contact of met een gele meldkaart. De informatie van alle straatcontactpersonen komt bij de hoofdcoördinator terecht. Hij krijgt hierdoor een beeld van verdachte situaties of van patronen van overtredingen en misdrijven. Hij overlegt met de politie of buurtbrigadiers of er maatregelen nodig zijn.

Om een goed beeld te krijgen en de buurt goed te informeren is het gebruiken van de gele meldingskaarten of de meldknop bovenaan deze website erg belangrijk. Beter te vaak melden dan helemaal niet. In 2003 zijn door snel en duidelijk melden van verdachte situaties tot twee keer toe daders van diefstal opgepakt, waarvan een op heterdaad.

Onderaan het schema vindt u de taken van de contactpersonen wat beter uitgewerkt.

bordje_bvp.jpg

Het Buurtpreventieteam is als volgt opgezet:
– per straat is er 1 contactpersoon
– de buurt is verdeeld in 4 clusters
– er is 1 hoofdcoördinator

De invulling:

De hoofdcoördinator Emile Heerkens
Cluster A
De straatcontactpersonen:  
Voor de Cliviastraat Jos Boerenkamp, Cliviastraat 9
Voor het Gerardusplein Annemie Huiskens, Gerardusplein 9
Voor de Orchideeënstraat vacature
Voor de Primulastraat Jeroen van den Akker, Primulastraat 22
Voor de Gerarduslaan Henk Eisenburger, Gerarduslaan 40
Voor de Geraniumstraat Marie-José Portiek, Geraniumstraat 19
Cluster B
De straatcontactpersonen:  
Voor de Chrysantenstraat Frank van Laarhoven, Chrysantenstr. 17
Voor de Cyclamenstraat Dennis Heijmans, Cyclamenstraat 4
Voor de Gladiolusstraat Truus van de Sande, Gladiolusstr. 19
Voor de Gladiolusstraat, seniorenflat vacature
Voor de Goudsbloemstraat Judith Tekstra, Goudsbloemstraat 23
Voor de Hyacinthstraat vacature
Voor de Ranonkelstraat (t/m 41) Carla Kraayvanger, Ranonkelstraat 18
Voor de Roostenlaan Gerald v.d. Hurk, Roostenlaan 132
Cluster C
De straatcontactpersonen:  
Voor het Balsemienplein Achmed Almis, Balsemienplein 3
Voor de Balsemienstraat Achmed Almis, Balsemienplein 3
Voor de Fuchsiastraat Marian Verboven, Fuchsiastraat 13
Voor de Hortensiastraat Geert Mommers, Hortensiastraat 54
Voor de Ranonkelstr. (vanaf 43) Isabel Sanders, Ranonkelstraat 38
Cluster D
De straatcontactpersonen:  
Voor de Gaspeldoornlaan Ben v.d. Plas, Gaspeldoornlaan 20
Voor de Kortonjolaan (vanaf 70) Hanneke v.d. Wal, Kortonjolaan 70
Voor de Kortonjolaan (t/m 68) Harrie Jacobs, Kortonjolaan 34

Taakverdeling:

Taken straatcontactpersoon

 • aanspreekpunt zijn voor bewoners in eigen straat
 • contact leggen met nieuwe bewoners
 • verzamelen van klachten en deze terugkoppelen naar de coördinator
 • bewoners informeren over wat er is gebeurd met hun klacht.
 • 1 keer in de 6 à 8 weken vergaderen met andere straatcontactpersonen Straatcontactpersonen hoeven niet zelf de problemen op te lossen. Ook hoeven zij geen overleg te voeren met instanties.

Taken hoofdcoördinator

 • beleggen van bijeenkomsten met de straatcoördinatoren
 • terugkoppeling van klachten, ideeën etc. naar het bestuur van de stichting, de gemeente of de politie
 • bespreken van de aanpak van de klachten met de netwerkinspecteur van de politie
 • eventueel mede opzetten van een werkgroep die een bepaald probleem gaat aanpakken
 • 1x in de 6 à 8 weken vergaderen met de straatcoördinatoren
 • overleg met instanties en het bestuur van de stichting

 

Uitleen van Stichting PLUS

Een straatfeest of buurtactiviteit organiseren gaat een stuk gemakkelijker als bepaalde materialen voorhanden zijn.

Om die reden heeft Plus deze materialen vanuit het buurtbudget aangeschaft. Het zijn dus spullen van de buurt, beheerd door stichting Plus.

We hebben een aantal regels en voorwaarden opgesteld om lenen, verhuren en eventuele schade goed te regelen.

De opbrengsten uit verhuur worden gebruikt om reparaties en vervangende materialen te bekostigen.

Lenen is gratis voor buurtbewoners binnen ons gebied (zie kaartje op de website) die een straatfeest of openbare buurtactiviteit organiseren. Als er een verzoek van buiten onze buurt komt, bepaalt Plus of dat verzoek gehonoreerd wordt.

Voor buurtbewoners die een privéfeest organiseren hebben we onderstaande huurprijzen (2013) vastgesteld.

Het brengen en halen moet je met eigen vervoer regelen. Zorg voor voldoende hulp bij het sjouwwerk omdat de materialen een trap af en op gesjouwd moeten worden.

De volgende zaken kunnen geleend/gehuurd worden:

 • 2 grote partytenten van 4 x 8 meter 12,50 per stuk
 • 5 sets biertafels met bankjes: 5 euro per set.
 • 10 statafels 2,50 euro p/stuk.

Reserveren kan bij Kathy v/d Berg via mail

 

Stichting Plus

 


De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 17150555


 Het bestuur

 1. Actief lid: Emile Heerkens, Gerarduslaan 51, tel. 040- 2930214
 2. Secretaris: Anja Yska, tel. 040-2126361
 3. Voorzitter: Wim Raaijmakers, Cyclamenstraat 31, tel. 040-2112519
 4. Penningmeester: Martijn Mocking, Balsemienplein 2, tel 040- 8482068

 

Achtergrond

Filosofie

De initiatiefnemers hebben de stichting opgericht met de bedoeling om de krachten en kwaliteiten van onze buurtbewoners te bundelen. De filosofie hierachter is even eenvoudig als doeltreffend: Samen kan er meer. Hierachter zit de gedachte dat veel mensen tegenwoordig enerzijds hoge verwachtingen van instanties hebben en anderzijds aangespoord willen worden om zelf actief en georganiseerd te geraken.

Actief

Binnen stichting Plus overheerst de gedachte dat alles waar je positieve energie en aandacht in stopt gaat groeien. Het tegendeel is ook waar. Wij concentreren ons liever op positieve resultaten waar alle buurtbewoners plezier en voordeel aan kunnen beleven. Niet zeuren dus over wat je niet wil, maar actief aan de slag met wat je wél wil.

Doelstelling

Doel van de stichting: inventariseren, coordineren en samen met buurtbewoners realiseren van activiteiten die de leefbaarheid, veiligheid en gezelligheid van de buurt bevorderen.

Organisatie

Door goed georganiseerd te zijn, zijn we gesprekspartner voor gemeente, politie en andere organisaties. Hierdoor kunnen allerlei ideeën en wensen makkelijker worden aangepakt en gerealiseerd. Ook kan de stichting diverse subsidies aanvragen om ideeën te helpen realiseren.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén